ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Στελέχους στην Κεντρική Διοίκηση Σ.Ε.Π.

Ημ/νια Έκδοσης: 07/02/2022

Ευκαιρίες Καριέρας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την
Πρόσληψη Στελέχους στην Κεντρική Διοίκηση Σ.Ε.Π.


Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ενδιαφέρεται να προσλάβει Στέλεχος στην Κεντρική Διοίκηση Σ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3373Β/2016) και της από 28 Ιανουαρίου 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με έδρα την Αθήνα. 

Σκοπός της θέσης
Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και θα έχει ως κύρια καθήκοντα (ενδεικτικά):
Υποστήριξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ιδρύματος σε θέματα Επικοινωνίας, 
Δημιουργία εκστρατειών προβολής,
Εφαρμογή της επικοινωνιακής και χορηγικής πολιτικής του Ιδρύματος,
Αξιοποίηση υπαρχόντων χορηγικών προγραμμάτων και εξεύρεση νέων,
Media Relations (καθημερινή λειτουργία Γραφείου Τύπου),
Συντονισμός διοργάνωσης εκδηλώσεων εξωστρέφειας,
Διαχείριση σελίδων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης,
Επικοινωνία και δημιουργία συνεργατικών σχέσεων με stakeholders (επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς κ.λπ.),
Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Ιδρύματος.

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων,
Διετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (Δημοσίων Σχέσεων),
Εμπειρία σε fundraising θα συνεκτιμηθεί,
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, με ευχέρεια σε γραπτή και προφορική επικοινωνία,
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office,
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου) και
Μέλος του Σ.Ε.Π. την τελευταία πενταετία (επιθυμητό).

Επιπλέον Ικανότητες
Ομαδικό πνεύμα – Συνεργασία, 
Ικανότητα καθορισμού και ιεράρχησης στόχων,
Οργανωτικές ικανότητες,
Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας,
Αναλυτική σκέψη και έμφαση στη λεπτομέρεια.

Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 2ος όροφος, 116 35 ΑΘΗΝΑ – Υπόψη κ. Ιωάννας Τζόβολου, Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα Δ.Σ.) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  angg@sep.org.gr.

Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός εκ των υποψηφίων.

Τo άτομο που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για επιπλέον 12 μήνες.Ημέρες & ώρες λειτουργίας

Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

 

Δευτέρα: 14.00 – 21.00

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10.00 – 16.00


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ