6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών “ΕΛΠΙΔΑ 2022”

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/01/2022
A/A: 5 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Η Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας διοργανώνει το προσεχές καλοκαίρι την 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών “ΕΛΠΙΔΑ 2022”. Θέλοντας να συνεχίσουμε την παράδοση των επιτυχημένων προηγούμενων διοργανώσεων, προσδοκούμε σε μια δράση που θα προσφέρει νέες μοναδικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες. Δράση, Φύση, Περιπέτεια, Έρευνα, Προσφορά, νέοι φίλοι, Πολιτισμός, δημιουργία, συμμετοχή Ανιχνευτών από άλλες χώρες είναι μερικά από τα στοιχεία που θα συνθέσουν την προσεχή «ΕΛΠΙΔΑ 2022». 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το 2022 είναι επετειακή χρονιά για την «ΕΛΠΙΔΑ», μιας και γιορτάζει τα 20 χρόνια από την πραγματοποίηση της πρώτης δράσης.

ΠΟΤΕ
Η Δράση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3 μέχρι το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022.

ΠΟΥ
Στις ορεινές περιοχές της Ρούμελης και συγκεκριμένα στους ορεινούς όγκους των Βαρδουσίων, της Οίτης, της Γκιώνας και του Παρνασσού. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η δράση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί σε 4 “μονοπάτια”. Σε καθένα από αυτά οι Κοινότητες θα ερευνήσουν τον τόπο που θα επισκεφτούν, θα προσφέρουν σε αυτόν ανταποδίδοντας την φιλοξενία του και τέλος θα διαβούν την πανέμορφη φύση του. Πιο συγκεκριμένα τα μονοπάτια θα πραγματοποιηθούν στις ορεινές περιοχές του Παρνασσού, των Βαρδουσίων, της Οίτης και της Γκιώνας. Στο δεύτερο μέρος οι Ανιχνευτές θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν μια μεγάλη κατασκήνωση στην περιοχή του «Καταφυγίου της Οίτης», όπου θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες γεμάτες ενέργεια, κέφι, δημιουργία και περιπέτεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν Κοινότητες με τους Βαθμοφόρους τους ή μεμονωμένοι Ανιχνευτές, που θα ενταχθούν σε κάποια Κοινότητα της δράσης. Επίσης ως προσωπικό υποστήριξης της Δράσης μπορούν να συμμετάσχουν Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων. Θέλοντας να τονίσουμε τη διαδικασία προετοιμασίας μια Μεγάλης Δράσης, κάθε Κοινότητα που επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να δηλώσει προτίμηση σε ποιο μονοπάτι θέλει να συμμετάσχει κατά την πρώτη Σύνοδο Προγραμματισμού της Μ.Δ.Υ. Στη συνέχεια αφού ενταχθεί σε μία συσκηνία, θα συμμετάσχει στη διαδικασία οργάνωσης του μονοπατιού σε συνεργασία με το επιτελείο της Συσκηνίας. Με αυτό τον τρόπο όλες οι Κοινότητες να συμβάλλουν στην επιτυχία της Δράσης.

Ανάλογα με το πλήθος των Ανιχνευτών και των Συνοδών Βαθμοφόρων των Κοινοτήτων θα δημιουργηθούν οι Κοινότητες της δράσης που θα απαρτίζονται από 15-22 Ανιχνευτές και 3-4 Βαθμοφόρους. 

Οι Κοινότητες που επιθυμούν να δηλώσουν έγκαιρα τις προτιμήσεις τους για το μονοπάτι που θέλουν να επιλέξουν πρέπει να κάνουν την προδήλωσή τους στο https://forms.office.com/r/1xSEP08WAT μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στην προδήλωση θα δηλώσουν και την επιθυμία τους για το βουνό που θέλουν να πραγματοποιήσουν το κομμάτι της Ανίχνευσης Φύσης. Οι Κοινότητες θα ενημερωθούν άμεσα για την τελική επιλογή στην οργανωτική ομάδα της δράσης για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους.

Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να συμμετάσχουν στους τομείς υποστήριξης της δράσης, ανάλογα με την προτίμηση τους και τις ανάγκες τις δράσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το κόστος συμμετοχής κατά άτομο έχει οριστεί στο ποσό των διακοσίων Ευρώ (€ 200,00) για όλους τους συμμετέχοντες Ανιχνευτές και τους Συνοδούς Βαθμοφόρους Κοινοτήτων. Για τους συμμετέχοντες Ανιχνευτές και τους Συνοδούς Βαθμοφόρους Κοινοτήτων από την νησιωτική Ελλάδα ισχύει μείωση του κόστους συμμετοχής 30%, δηλαδή η οικονομική συμμετοχή διαμορφώνεται στο ποσόν των εκατόν σαράντα Ευρώ (€ 140,00). Η εξόφληση της συμμετοχής μπορεί να γίνει και τμηματικά σε 2 ή 3 δόσεις ως ακολούθως:

1. Συμμετέχοντες Ανιχνευτές και Συνοδοί Βαθμοφόροι

ΣυνολικΟ κΟστος συμμετοχΗς: € 200,00

Α. Καταβολή οικονομικής συμμετοχής σε τρεις δόσεις:

Καταβολή Α’ δόσης

€ 60,00

μέχρι 17 Μαρτίου 2022

Καταβολή B’ δόσης

€ 60,00

μέχρι 27 Απριλίου 2022

Καταβολή Γ’ δόσης

€ 80,00

μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Β. Καταβολή οικονομικής συμμετοχής σε δύο δόσεις:

Καταβολή Α’ δόσης

€ 100,00

μέχρι 27 Απριλίου 2022

Καταβολή B’ δόσης

€ 100,00

μέχρι 30 Ιουνίου 2022

 


2. Συμμετέχοντες Ανιχνευτές και Συνοδοί Βαθμοφόροι (νησιωτική Ελλάδα)

ΣυνολικΟ κΟστος συμμετοχΗς: € 140,00

Α. Καταβολή οικονομικής συμμετοχής σε τρεις δόσεις:

Καταβολή Α’ δόσης

€ 40,00

μέχρι 17 Μαρτίου 2022

Καταβολή B’ δόσης

€ 40,00

μέχρι 27 Απριλίου 2022

Καταβολή Γ’ δόσης

€ 60,00

μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Β. Καταβολή οικονομικής συμμετοχής σε δύο δόσεις:

Καταβολή Α’ δόσης

€ 70,00

μέχρι 27 Απριλίου 2022

Καταβολή B’ δόσης

€ 70,00

μέχρι 30 Ιουνίου 2022

 


Για τους Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που θα συμμετάσχουν στο προσωπικό υποστήριξης το κόστος έχει οριστεί στο ποσό των εκατό Ευρώ (€ 100,00). Για τους συμμετέχοντες Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων από την νησιωτική Ελλάδα ισχύει μείωση του κόστους συμμετοχής 30%, δηλαδή η οικονομική συμμετοχή διαμορφώνεται στο ποσόν των εκατόν σαράντα Ευρώ (€ 70,00). Η εξόφληση της συμμετοχής μπορεί να γίνει και τμηματικά σε 2 δόσεις ως ακολούθως:

3. Ομάδα Υποστήριξης (Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων) 


ΣυνολικΟ κΟστος συμμετοχΗς: € 100,00

Καταβολή Α’ δόσης

€ 50,00

μέχρι 5 Απριλίου 2022

Καταβολή Β’ δόσης

€ 50,00

μέχρι 4 Ιουνίου 2022

 

4. Ομάδα Υποστήριξης (Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων) – (νησιωτική Ελλάδα) 


ΣυνολικΟ κΟστος συμμετοχΗς: € 70,00

Καταβολή Α’ δόσης

€ 35,00

μέχρι 5 Απριλίου 2022

Καταβολή Β’ δόσης

€ 35,00

μέχρι 4 Ιουνίου 2022Τα προαναφερθέντα ποσά συμμετοχής περιλαμβάνουν τα έξοδα διαμονής, διατροφής, αναμνηστικών, προγράμματος και μετακίνησης κατά τη διάρκεια της δράσης. Δεν καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης από και προς τον τόπο που θα διεξαχθεί η δράση.

Με επόμενη Ανακοίνωση θα δοθούν οδηγίες για την καταβολή των ποσών της οικονομικής συμμετοχής.

Καλή αντάμωση!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
13 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5_2022.pdf