ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 27/12/2021

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του φιλοπροσκόπου πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας 

ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. μέχρι και την ημέρα της κηδείας του
- Να παραστούν Μέλη του Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ.pdf