Αναπλήρωση Γενικού Εφόρου Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 20/12/2021
A/A: 116 / 2021

Ανακοίνωση

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2021, ο Γενικός Έφορος κ. Παντελής Προμπονάς δήλωσε κώλυμα για την άσκηση των καθηκόντων του για τους επόμενους δύο μήνες και σύμφωνα με τον Οργανισμό Σ.Ε.Π. άρθρο 19 παράγραφο 3 για την περίοδο αυτή θα αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο κ. Κωνσταντίνο Βεργίτση.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 116_2021.pdf