Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/11/2021
A/A: 101 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2021 ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π., ως ακολούθως:

Ορισμός ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων όταν η Εκπαιδευτική Ενότητα υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης (εξ’ αποστάσεως) εκπαίδευσης (15 εκπαιδευόμενοι).
Αλλαγή στη λεκτική διατύπωση του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων, όταν η Εκπαιδευτική Ενότητα υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης (e-learning) εκπαίδευσης.
Προστίθεται βασικό κριτήριο για την οργάνωση και διεύθυνση πολυήμερων εκπαιδευτικών ενοτήτων, που υλοποιούνται με τη μέθοδο της εκπαιδευτικής δράσης.
Προστίθεται η σημείωση ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες Χ5, Χ6, Χ7, Χ8, παρακολουθούνται από τα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων.
Προσθήκες και αντικαταστάσεις στις μεθόδους υλοποίησης της σύγχρονης εκπαίδευσης.
Αλλαγές και βελτιώσεις του σταδίου εφαρμογής σε διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες.
Ενσωμάτωση της Κ6 στην εκπαιδευτική ενότητα Κ7.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 101_2021.pdf