Ομάδα Εργασίας για το Ιστορικό Αρχείο Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/11/2021
A/A: 99 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει πρόσκληση για τη συμμετοχή ενηλίκων στελεχών του Σ.Ε.Π. και Παλαιών Προσκόπων στην Ομάδα Εργασίας του Ιστορικού Αρχείου. 

Η Ομάδα Εργασίας θα επικουρεί την Επιτροπή του Ιστορικού Αρχείου στο έργο της για την διάσωση, διατήρηση και καταγραφή του πολύτιμου αρχειακού υλικού αλλά και τη μελέτη και διάδοση της ιστορίας της Προσκοπικής Κίνησης στην Ελλάδα. Τα ενήλικα μέλη που θα τη στελεχώσουν θα συμβάλλουν στη λειτουργία των διαφορετικών τομέων έργου του Ιστορικού Αρχείου (αρχείο εγγράφων, οπτικοακουστικό και φωτογραφικό αρχείο, αρχείο ενθυμημάτων, βιβλιοθήκη) ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Σκοπός είναι η συμμετοχή τους να συμβάλλει και στη προσωπική τους ανάπτυξη, καθώς θα αποκτήσουν εμπειρία στη λειτουργία ενός αρχειακού φορέα και θα γνωρίσουν την ιστορία του Ελληνικού Προσκοπισμού. 

Προϋπόθεση συμμετοχής για όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες είναι το ενδιαφέρον για την Προσκοπική ιστορία, η διάθεση εθελοντικού χρόνου και πνεύμα συνεργασίας. Προκειμένου να στελεχωθούν οι επιμέρους τομείς έργου, αναζητούνται ιδιαίτερα απόφοιτοι/ες ή φοιτητές/τριες τμημάτων αρχειονομίας, βιβλιοθηκονομίας, μουσειολογίας, ιστορίας, διαχείρισης πολιτισμικών φορέων και συναφών επιστημονικών πεδίων και πληροφορικής, χωρίς αυτό να αποκλείει ενδιαφερομένους για την εθελοντική προσφορά τους σε ταξινόμηση και υποστήριξη, αρκεί εκτός από χρόνο να διαθέτουν και γνώσεις χρήσης υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να συμμετέχουν στις ανωτέρω Ομάδες Εργασίας μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τη Κυριακή 21 Νοεμβρίου συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εδώ.

Η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Ιστορικού Αρχείου θα συμβάλλει στην ανάδειξη της πλούσιας και πολύπλευρης ιστορίας του Σ.Ε.Π. ενισχύοντας στα μέλη του την αυτογνωσία και την πίστη στο σκοπό του Προσκοπισμού, αλλά και την εξωστρέφεια, προβάλλοντας την αλληλεπίδραση με την ελληνική κοινωνία για περισσότερα από 110 χρόνια.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 99_2021.pdf