Πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» (Scout of the World) – Οργάνωση 6ης Ανακάλυψης Προσκόπου του Κόσμου.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/10/2021
A/A: 94 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) για την υλοποίηση του προγράμματος «Πρόσκοπος του Κόσμου» (Scout of the World). Το πρόγραμμα αυτό είναι μια προσπάθεια της Προσκοπικής Κίνησης να ενθαρρύνει τις νέες και τους νέους, ηλικίας 15 έως 26 ετών, ν’ ασχοληθούν με θέματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το Περιβάλλον, η Κοινοτική Ανάπτυξη και η Ειρήνη και να αποκτήσουν τις γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και συμπεριφορές που αρμόζουν σ’ έναν πολίτη του κόσμου.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ενέταξε το πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» στην πρόοδο των Μελών του Προσκοπικού Δικτύου. Ωστόσο, εκτός από τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές, Ενήλικα Στελέχη, καθώς και μη μέλη του Σ.Ε.Π.

Η αναγνώριση του Προσκόπου του Κόσμου πραγματοποιείται σε δύο στάδια, την Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου και την Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου.

α. Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου
Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου διοργανώνεται από το Σ.Ε.Π. (ή Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας) και ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο εμπίπτει σε μια από τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες (Περιβάλλον, Κοινοτική Ανάπτυξη, Ειρήνη). Κατά τη διάρκεια της Ανακάλυψης οι συμμετέχοντες συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές με το θέμα που έχει επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. (ή το Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας), μέσω συζητήσεων με εμπειρογνώμονες, προσωπικών συνεντεύξεων, παρουσιάσεων φορέων αλλά και μέσω ενεργής εξερεύνησης στον τόπο όπου εντοπίζεται κάποιο σχετικό με το θέμα πρόβλημα. Επίσης, εκπαιδεύονται, μέσω εργαστηρίων, σε δεξιότητες χρήσιμες για την Εθελοντική Υπηρεσία τους, όπως τεχνικές επίλυσης προβλήματος, δεξιότητες επικοινωνίας, μεσολάβηση και διαπραγμάτευση κ.ά. Τέλος, καταστρώνουν πρόγραμμα δράσης για τη συμβολή τους στην επίλυση του προβλήματος και σχεδιάζουν την Εθελοντική Υπηρεσία τους.

β. Η Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου
Με την ολοκλήρωση της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου οι συμμετέχοντες καλούνται να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για ένα διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων πλήρους εργασίας (συνεχούς ή μη, τουλάχιστον 80 ωρών συνολικά) σε ένα πρόγραμμα σχετικό με το θέμα της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι οργανωμένο από το Σ.Ε.Π., από άλλο μη κυβερνητικό φορέα ή ακόμα και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

Οι Πρόσκοποι του Κόσμου δύνανται να γίνουν μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου των Προσκόπων του Κόσμου (Scouts of the World), κατόπιν αιτήσεως στο Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης 2021-2025 της Γενικής Εφορείας, η Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου οργανώνει την έκτη (6η) Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου αρχικά από την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 8.00 μ.μ. έως την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ., στην Αττική, ενώ θα συνεχιστεί με το διαδικτυακό μέρος της, το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και ώρα 3.00 μ.μ.

Στο δια ζώσης μέρος της 6ης Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου (26-28/11) έχει προβλεφθεί να ακολουθηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και οι οδηγίες ατομικής και συλλογικής υγιεινής για την πρόληψη και τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές και την ανακοίνωση Γ.Ε. 75/2021.

Η 6η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου αφορά σε ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο και πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλά και για την ποιότητα της ζωής μας. 
Την Κοινοτική Ανάπτυξη.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούμε να αναφέρουμε για την επιλογή τού παραπάνω θέματος, με προεξάρχοντα τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου, οι οποίες έκαψαν χιλιάδες στρέμματα δάσους και αρκετά σπίτια στη βόρεια Εύβοια, στη βόρεια και τη δυτική Αττική, στην Ηλεία και σε αρκετά άλλα μέρη της Ελλάδας. 
Οι Πρόσκοποι θέλουμε να δούμε την ανάπτυξη να φυτρώνει στην περιοχή της καταστροφής. Μέσα από την 6η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου μπορούμε να διερευνήσουμε το ζήτημα, να κάνουμε προτάσεις και να αποφασίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε ως ενεργοί πολίτες, ως Πρόσκοποι.

Παράλληλα η Κοινοτική Ανάπτυξη είναι ένα θέμα το οποίο έχει άμεση σχέση με αρκετούς από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Στο πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Ενήλικα Στελέχη, καθώς και μη μέλη του ΣΕΠ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής (επισυνάπτεται το αρχείο της αίτησης) θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στo: [email protected], το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021. 

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από το φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π. ή από το φωτοαντίγραφο κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό υπ’αριθμ. 362-00-2002-004000 (IBAN: GR 40 0140 3620 3620 0200 2004 000) που τηρείται στην ALPHA BANK (αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης «ΠΚ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ»), ολόκληρου του ποσού συμμετοχής που ανέρχεται στα τριάντα πέντε Ευρώ (€ 35,00) και μόνο έτσι θα λαμβάνεται υπόψη. Όσων οι αιτήσεις γίνουν δεκτές, θα ειδοποιηθούν σχετικά. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία:

Συντονιστής της 6ης Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου
Βοηθός Έφορος Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε., κ. Αλέξανδρος Χριστοδουλάρας ([email protected])

Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε., κ. Μανώλης Τσαβδάρης


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 94_2021.pdf
ΑΝ.94_Αίτηση-για-την-6η-Ανακάλυψη-Προσκόπου-του-Κόσμου.docx
ΑΝ.94_Αφίσα.jpg