Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/05/2017
A/A: 58 / 2017

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 2017 ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (Π.Δ.71/2014).
 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνέχεια των Αρχών Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου οιοποίες είχαν θεσπιστεί και εφαρμόστηκαν από το 2013.

Ο εν λόγω Κανονισμός ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της πρόσφατης πιστοποίησης Global Support Assessment Tool (G.S.A.T.) την οποία έλαβε το Σ.Ε.Π. από τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.).

 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 58_2017.pdf