ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 07/10/2021

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΞΗ

τ. Μόνιμου Βοηθού Γενικού Εφόρου,

π. Επίτιμου Αρχηγού Εκπαιδευτή,

Επίτιμου Μέλους της Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. και

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ.pdf