Αλλαγή / Συμπλήρωση Κανονισμού Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 30/09/2021
A/A: 82 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, στη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2021 ενέκρινε την κάτωθι αλλαγή - συμπλήρωση στον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, στο Κεφάλαιο 8 «Ασφάλεια Πλου Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών» που αφορά στα έγγραφα που πρέπει να φέρει κάθε λέμβος όταν αποπλέει:

Στην παράγραφο 8.12 "Έγγραφα ταξιδιού" προστέθηκε:

υποπαράγραφος 6 - Αντίγραφα των ΦΕΚ 3258 Β/2013 (περί Λεμβολογίου Σ.Ε.Π.) που αποτελεί τον ΓΚΛ 53 και το ΦΕΚ64 Β/2019 περί επιθεώρησης Ναυπηγού" καθώς και 
υποπαράγραφος 7 - Το από 7-10-2015 έγγραφο του ΥΕΝ/ΛΣ "Εξωλέμβιες Μηχανές Μικρών Σκαφών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων" (υπάρχει ως Παράρτημα στον Κανονισμό, σελ. 113).

Οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις, βελτιώσεις και προσθήκες τίθενται με μπλε χρώμα, ώστε να είναι ευχερώς εμφανείς, στο σώμα του Κανονισμού, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. και αποσκοπούν στη διευκρίνιση ρυθμίσεων του Κανονισμού, ενσωμάτωση νομοθετικών διατάξεων της πολιτείας και επικαιροποίηση θεμάτων ασφαλείας κατά τον πλου Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82_2021.pdf