ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 24/09/2021

Περίληψη πρακτικών ΔΣΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Από 28.1.2021 έως 13.6.2021


Πρακτικό 1/28.01.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Υπογραφή Συμφωνητικού Επιχορήγησης με τη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στο πλαίσιο του προγράμματος World of Difference
Έγκριση σχεδίου συμβολαίου αγοράς ακινήτου στο Ρέθυμνο
Ενημέρωση για τις διαδικασίες ανάδειξης των Μελών Γ.Σ. από τις Περιφερειακές Εφορείες
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 8/2.2.2021)
Έγκριση χορήγησης Εκπαιδευτικής Εντολής σε Ενήλικο Στέλεχος του Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 9/2.2.2021)
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Νέας Φιλαδέλφειας & Νέας Χαλκηδόνας (Εγκύκλιος: 2/2.2.2021)
Θέματα Ακίνητης Περιουσίας 
Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης (πρόσκληση υπ’.αρίθμ. 6102/22.12.2020) για την επιχορήγηση της Π.Ε. Θεσσαλονίκης


Πρακτικό 2/27.02.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Εγγραφή αναδειχθέντων Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. στο Μητρώο Μελών της Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τη διετία 2021-2022
Ενημέρωση σχετικά με εγγραφές στις οικονομικές καταστάσεις του φορολογικού έτους 2020 
Ενημέρωση για το Εθνικό Συμβούλιο Οργανώσεων Νέων Ελλάδος (Ε.Σ.Ο.Ν.Ε.) – Ορισμός εκπροσώπων του Σ.Ε.Π. στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Ο.Ν.Ε. – Ορισμός υποψηφίου μέλους του Σ.Ε.Π. για το Δ.Σ. του Ε.Σ.Ο.Ν.Ε.
Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων Νομικών Συμβούλων/Συνεργατών – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 119/2021
Συζήτηση για κατάθεση πρότασης τροποποίησης του Οργανισμού Σ.Ε.Π. στην 45η Τακτική Γενική Συνέλευση
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 22/26.3.2021)
Έγκριση επετειακού μαντηλιού 35 χρόνων λειτουργίας του 3ου Σ.Π. Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής
Έγκριση χορήγησης Εκπαιδευτικών Εντολών σε Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 14/5.3.2021)
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ματαιωθείσας δράσης Eurojam 2020+1
Έγκριση σύμβασης Ορκωτού Ελεγκτή για την οικονομική χρήση 2020
Πρόταση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο / «Η φυλή της Γης - Earth Tribe»


Πρακτικό 3/01.04.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Λήψη απόφασης άσκησης νομικών μέτρων: (α) Αναίρεση στον Άρειο Πάγο για το ακίνητο Πολυγύρου Χαλκιδικής και (β) Έφεση για το ακίνητο Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 27/9.4.2021)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση επετειακού σήματος 200 χρόνων Ελληνικής Επανάστασης για τα μέλη του Σ.Ε.Π.
Λήψη απόφασης αναβολής πραγματοποίησης στην Ελλάδα του 15ου Eurosea
Συζήτηση επί του αιτήματος δύο Μελών της Ε.Π.Π. Π.Ε. Κέρκυρας για την επανεξέταση διοικητικών μέτρων
Συζήτηση επί της αναφοράς του π. Γενικού Εφόρου κ. Χ. Βογιατζή προς το Δ.Σ. για το νόμιμο της σύνθεσης της Γενικής Συνέλευσης 
Συζήτηση επί αιτήματος της Κ.Ε.Π.Π.Ε. για τη λήψη διοικητικών μέτρων
Συζήτηση για την αντιμετώπιση της χρήσης παραγώγων της λέξης «ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ» σε μη εγκεκριμένες από το Σ.Ε.Π. ιστοσελίδες – ΛΗΤΕΠ, fbgroup: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
Έγκριση σύμβασης εκχώρησης μισθωμάτων στην ALPHA BANK ως εξασφάλιση του δανειακού λογαριασμού του Σ.Ε.Π.
Συζήτηση για τους όρους λειτουργίας της λίστας ΛΟΓΟΣ


Πρακτικό 4/22.04.2021
Παρουσίαση πρότασης αξιοποίησης ακινήτου οδού Ιπποκράτους
Παρουσίαση προόδου εργασιών του προγράμματος World of Difference – Vodafone
Συζήτηση επί της από 15/4/2021 επιστολής του Τακτικού Μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης κ. Δ. Χρονόπουλου 
Έγκριση ένταξης του Σ.Ε.Π. στη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδας 


Πρακτικό 5/26.04.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 29/29.4.2021)
Έγκριση περιεχομένου της ηλεκτρονικής έκδοσης «Οι σημαίες, τα σήματα και το χρώμα στο Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος» 


Πρακτικό 6/07.05.2021
Ενημέρωση για την έναρξη δραστηριοτήτων των Τμημάτων 
Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών στο Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωνα
Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμού Κλάδου Λυκοπούλων
Ανασκόπηση έτους 2019-2020 και στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2020-2021
Λήψη απόφασης για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων παλαιοτέρων ετών στις οικονομικές καταστάσεις
Ενημέρωση για την προετοιμασία του Απολογισμού Έργου 2020 και των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020 του Σ.Ε.Π.
Ενημέρωση για την πρόταση από τον Δήμο Νέας Προποντίδας για την παραχώρηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στα Νέα Μουδανιά
Συζήτηση επί του αιτήματος δύο Μελών της Ε.Π.Π. Π.Ε. Κέρκυρας για την επανεξέταση διοικητικών μέτρων 
Ορισμός ημερομηνίας πραγματοποίησης και τρόπου υλοποίησης 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 7/26.05.2021
Έγκριση Πρόσκλησης 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 47/10.6.2021)
Έγκριση πλαισίου συνεργασίας WWF-Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί το WWF ΕΛΛΑΣ "Υιοθέτησε μια παραλία"
Έγκριση ελληνικής μετάφρασης έκδοσης W.O.S.M. "SAFE FROM HARM" 
Έγκριση ελληνικής μετάφρασης έκδοσης W.O.S.M. "GOOD GOVERNANCE IN NATIONAL BOARDS"
Έγκριση μεταβίβασης διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού ενοικίων κτηρίου Βύρωνα από την Κεντρική Διοίκηση στην υπό σύσταση Ε.Κ.Σ. Προσκοπικού Κέντρου "Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωνα"


Πρακτικό 8/07.06.2021
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Καταρτισμός πίνακα υποψηφίων για την ανάδειξη 15 τακτικών και 4 αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. κατά την 45η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. 
Έγκριση περιεχομένων Απολογισμού Έργου 2020
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020
Έγκριση Προϋπολογισμού 2022
Έγκριση προϋπολογισμού 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 47/10.6.2021)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών στο ακίνητο της Νίκαιας 


Πρακτικό 9/09.06.2021
Ενημέρωση για τον Οικονομικό Απολογισμό 2020 – Έκθεση Οικονομικού Συμβούλου
Έγκριση σήματος προσκοπικής στολής για το πρόγραμμα που υλοποιεί το Σ.Ε.Π. σε συνεργασία με το WWF Hellas «Υιοθέτησε μια παραλία»


Πρακτικό 10/12.06.2021
Ενημέρωση για την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τη χρήση 2020 
Έγκριση πρότασης Δ.Σ. για εκλογή Προεδρείου 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. και μελών Εφορευτικής Επιτροπής


Πρακτικό 11/13.06.2021
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Εκλογή 5ου Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ.
Εξέταση αιτήματος επανάληψης της διαδικασίας ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε κατά την 45η Τακτική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη Μελών Δ.Σ., με δια ζώσης τρόπο ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021.pdf