Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/09/2021
A/A: 12 / 2021

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμβρίου 2021, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση λειτουργίας Ένωσης Παλαιών Προσκόπων:

Ένωση Παλαιών Προσκόπων Φωκίδας, Περιφερειακής Εφορείας Στερεάς Ελλάδος & Ευβοίας. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12_2021.pdf