Νέα παράταση του περιορισμού δράσεων σε δασικούς χώρους - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 20/08/2021
A/A: 67 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, από την ίδια ημέρα και μέχρι την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00, παρατείνεται η απαγόρευση στο σύνολο της επικράτειας κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, σε: 

(α) περιοχές NATURA, 
(β) δάση, 
(γ) εθνικούς δρυμούς, 
(δ) αισθητικά δάση και 
(ε) άλση εντός οικιστικών ιστών. 

για τις περιφερειακές ενότητες των οποίων ο ημερήσιος χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, φέρει κατ’ ελάχιστο κατηγορία κινδύνου (βαθμίδα) 4 (τέσσερα).

Η σχετική απαγόρευση έχει επιβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 5 Αυγούστου με σκοπό την προστασία των ως άνω περιοχών  από τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ πρόσφατα προσαρμόστηκαν οι σχετικές προβλέψεις μόνο για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται στο σύνολο της επικράτειας κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω απαγορεύσεων προβλέπεται σημαντικό χρηματικό πρόστιμο.

Στις ως άνω απαγορεύσεις με δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπονται εξαιρέσεις στις για της περιοχές σε κατηγορία κινδύνου (βαθμίδα) 4 ως εξής:

(α) Κατοικημένες περιοχές,
(β) θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, 
(γ) ποτάμια και λιμναία συστήματα, 
δ) τουριστικές εκμεταλλεύσεις,
(ε) όσους μετακινούνται εντός του εθνικού οδικού δικτύου (εκτός κι αν υπάρχει απαγόρευση).

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι θερινές δράσεις Προσκοπικών Τμημάτων που πρόκειται να ξεκινήσουν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να διαμορφώσουν το πρόγραμμα τους αναλόγως προκειμένου να συμμορφώνονται με τις ως άνω υποδείξεις. Οι προηγούμενες εβδομάδες μας απέδειξαν πως η υλοποίηση Προσκοπικών Δράσεων είναι εφικτή με ορθολογική προσέγγιση στον προγραμματισμό και ουσιώδεις επικοινωνίες.

Τα Προσκοπικά Κέντρα που βρίσκονται σε μέρη που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση με ευθύνη των Αρχηγών καλούνται να διευκρινίσουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Οι Ημερήσιοι Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς βρίσκονται εδώ: https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire-prediction-map 

Επιπλέον για όσο τα ως άνω μέτρα βρίσκονται σε ισχύ δεν επιτρέπεται στις δράσεις των Προσκοπικών Τμημάτων, ανεξαρτήτως τόπου πραγματοποίησης, οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά (ενδεικτικά χρήση μικρών ή μεγάλων εστιών μαγειρέματος με φιάλες υγραερίου σε υπαίθριους χώρους, χρήση λαμπών πετρελαίου ή υγραερίου, άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο κ.ο.κ.).

Η φύση της πατρίδας μας συνεχίζει για τέταρτη βδομάδα να μετρά χιλιάδες στρέμματα καμένης γης γεγονός που μας γεμίζει λύπη και ανησυχία. Συνεχίζουμε ως Πρόσκοποι να συμβάλλουμε από τη μεριά μας στην ενίσχυση της μάχης της κατάσβεσης. Ελπίζουμε να μη μετρήσουμε άλλες πληγές στο περιβάλλον.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 67_2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf