Παράταση Αναστολής Προσκοπικών δράσεων σε δασικούς χώρους

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/08/2021
A/A: 64 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021, από την ίδια ημέρα και μέχρι την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00, παρατείνεται η απαγόρευση στο σύνολο της επικράτειας κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, σε: 

(α) περιοχές NATURA, 
(β) δάση, 
(γ) εθνικούς δρυμούς, 
(δ) αισθητικά δάση και 
(ε) άλση εντός οικιστικών ιστών. 

Που είχε επιβληθεί επίσης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 5 Αυγούστου.

Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται στο σύνολο της επικράτειας κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω απαγορεύσεων προβλέπεται σημαντικό χρηματικό πρόστιμο.

Στις ως άνω προβλέψεις με δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπονται εξαιρέσεις στις ως άνω απαγορεύσεις για:

(α) Κατοικημένες περιοχές,
(β) θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, 
(γ) ποτάμια και λιμναία συστήματα, 
δ) τουριστικές εκμεταλλεύσεις,
(ε) όσους μετακινούνται εντός του εθνικού οδικού δικτύου (εκτός κι αν υπάρχει απαγόρευση).

Κατόπιν των ανωτέρω, όσες θερινές δράσεις Προσκοπικών Τμημάτων είναι ήδη σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και πραγματοποιούνται σε ελεύθερους χώρους, Προσκοπικά Κέντρα ή άλλα μέρη που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση, επιβάλλεται είτε να μετεγκατασταθούν άμεσα σε μέρος που δεν εμπίπτει στην παραπάνω απαγόρευση είτε, εφόσον η μετεγκατάσταση δεν είναι εφικτή, να διακοπούν με ευθύνη του Αρχηγού Συστήματος και του Περιφερειακού Εφόρου. 

Σε κάθε περίπτωση, στις προσκοπικές δράσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη και καταλαμβάνονται από την παραπάνω απαγόρευση, πρώτη προτεραιότητα των Ενηλίκων Στελεχών είναι η άμεση απομάκρυνση των ανηλίκων κατασκηνωτών από τον χώρο της δράσης και στη συνέχεια η μέριμνα για το κατασκηνωτικό υλικό. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα Προσκοπικά Κέντρα που βρίσκονται σε μέρη που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση διακόπτουν αμέσως τη λειτουργία τους. 

Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται στις δράσεις των Προσκοπικών Τμημάτων, ανεξαρτήτως τόπου πραγματοποίησης, οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά (ενδεικτικά χρήση μικρών ή μεγάλων εστιών μαγειρέματος με φιάλες υγραερίου σε υπαίθριους χώρους, χρήση λαμπών πετρελαίου ή υγραερίου, άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο κ.ο.κ.).

Οι εξαιρέσεις προδιαγράφουν ορισμένα είδη Προσκοπικών δραστηριοτήτων που μπορεί να εκκινήσουν εκ νέου και ελπίζουμε σύντομα να αφήσουμε πίσω μας και αυτόν τον εφιάλτη που έχει αφήσει τεράστιες πληγές στις περιουσίες συνανθρώπων μας και το περιβάλλον.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο   www.scouts4sdgs.gr.  
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 64_2021.pdf