Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2021

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/08/2021
A/A: 63 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σας γνωρίζουμε ότι η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 έως την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 στην περιοχή του Ανατολικού Κισσάβου - Αγιά.

Προκειμένου να συμμετάσχουν Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες στη Διαδικασία Ανάδειξης, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν ιεραρχικά στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 τα συνημμένα έντυπα: φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας, βεβαιωτικά ανιχνευτικών εργαστηρίων και επιτυχούς παρακολούθησης της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης καθώς και αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης ποσού € 70,00 (το κόστος συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης) στον τραπεζικό λογαριασμό 362-002002-004878 της ALPHA BANK (IBAN: GR 02 0140 3620 3620 0200 2004 878). Στην απόδειξη κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σαν αιτιολογία η φράση «ΕΘΝ-21» και το ΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντος. Αιτήσεις πέραν της 22ας Σεπτεμβρίου 2021 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Οι αιτήσεις, για να θεωρούνται έγκυρες, θα πρέπει να συνοδεύονται από το σύνολο των εγγράφων και βεβαιωτικών που προαναφέρθηκαν. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων, Μέρος 3ο – Κλάδος Ανιχνευτών είναι:
1. ΗΛΙΚΙΑ                    Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γεννηθεί μετά τις 31.12.2002 και να έχει συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις της Κοινότητάς του/της.

2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ   Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος του ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ.
Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι η πανδημία του COVID-19 επηρέασε ιδιαίτερα την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προσκοπικών δράσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την τρέχουσα προσκοπική χρονιά, με αποτέλεσμα να ανατραπεί σημαντικά ο προγραμματισμός τόσο των Κοινοτήτων Ανιχνευτών όσο και των ανηλίκων και ενηλίκων μελών μας. Για τον λόγο αυτό, λαμβανομένων υπόψη και των ημερομηνιών διεξαγωγής της προσεχούς Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους, 

α) η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης απευθύνεται αποκλειστικά σε Ανιχνεύτριες και Ανιχνευτές που ολοκλήρωσαν φέτος τη Γ’ τάξη του Λυκείου και 

β) θα μπορούν κατ’ εξαίρεση να συμμετέχουν ακόμη και εάν ελλείπει από τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους: μία (1) χειμερινή εκδρομή, η δράση προσφοράς, η παρουσίαση της Μεγάλης Δράσης και τέλος η Μεγάλη Δράση μπορεί να ληφθεί υπόψη στην πρόοδο εφόσον έχει διάρκεια από τέσσερις (4) μέρες και πάνω αντί για τις προβλεπόμενες επτά (7). 

Οι παραπάνω εξαιρέσεις θα δώσουν στις Ανιχνεύτριες και τους Ανιχνευτές που ολοκλήρωσαν ήδη τη Γ’ τάξη του Λυκείου τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες της πανδημίας.

Τονίζουμε ότι η διαδικασία θα είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα κατά τον χρόνο υλοποίησης της. Επιπρόσθετα, κατά τη διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα ακολουθηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις θα γνωστοποιούνται έγκαιρα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Ανάδειξης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να παρουσιάσουν τη ζωή τους στην Κοινότητα, σε μια σύντομη ατομική παρουσίαση που δεν θα υπερβαίνει τα επτά (7) λεπτά. Αν υπάρχουν περισσότεροι συμμετέχοντες/ουσες από την ίδια Κοινότητα Ανιχνευτών, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι η παρουσίαση ομαδικών δραστηριοτήτων θα γίνει ατομικά.

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Προσκοπικών Κλάδων (Μέρος 3ο – Κλάδος Ανιχνευτών) ορίζεται πενταμελής Επιτροπή οργάνωσης της Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2020, την οποία θα αποτελούν οι κ.κ.:
Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, Α.Σ. 8ου Συστήματος Προσκόπων Ακροπόλεως
Σπυρίδων Πολυζώης, Αν. Έφορος Κλάδου Εκπαίδευσης Π.Ε. Σαρωνικού
Παρασκευάς Μακρής, Αν. Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.
Δημήτρης Μαρούσος, Έφορος Κλ. Ανιχνευτών Π.Ε. Μαγνησίας
Αντρέας Μπουργάνης, Α.Κ.Α. 1ου ΣΠ Αμπελώνα

Η ανωτέρω Επιτροπή έχει την ευθύνη της οργάνωσης της Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2021 και της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
- Επιστολή Εφόρου Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. – Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
- Έντυπο ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
  ΕΘΝΟΥΣ
- Έντυπο ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ / ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ 
- Έντυπο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
- Έντυπο ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ από ΕΣΕΝΑΟι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝ.63_1_ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΘΝΟΥΣ 2021 ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ.pdf
ΑΝ.63_2_ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ 2021.doc
ΑΝ.63_3_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ 2021.pdf
ΑΝ.63_4_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2021.doc
ΑΝ.63_5_ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ 2021.doc
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 63_2021_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf