Αναστολή Προσκοπικών δράσεων σε δασικούς χώρους

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/08/2021
A/A: 59 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, από την ίδια ημέρα και μέχρι την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00, απαγορεύεται στο σύνολο της επικράτειας κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, σε: 

(α) περιοχές NATURA, 
(β) δάση, 
(γ) εθνικούς δρυμούς, 
(δ) αισθητικά δάση και 
(ε) άλση εντός οικιστικών ιστών. 

Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται στο σύνολο της επικράτειας κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω απαγορεύσεων προβλέπεται σημαντικό χρηματικό πρόστιμο.

Κατόπιν των ανωτέρω, όσες θερινές δράσεις Προσκοπικών Τμημάτων είναι ήδη σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και πραγματοποιούνται σε ελεύθερους χώρους, Προσκοπικά Κέντρα ή άλλα μέρη που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση, επιβάλλεται είτε να μετεγκατασταθούν άμεσα σε μέρος που δεν εμπίπτει στην παραπάνω απαγόρευση είτε, εφόσον η μετεγκατάσταση δεν είναι εφικτή, να διακοπούν με ευθύνη του Αρχηγού Συστήματος και του Περιφερειακού Εφόρου. 

Σε κάθε περίπτωση, στις προσκοπικές δράσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη και καταλαμβάνονται από την παραπάνω απαγόρευση, πρώτη προτεραιότητα των Ενηλίκων Στελεχών είναι η άμεση απομάκρυνση των ανηλίκων κατασκηνωτών από τον χώρο της δράσης και στη συνέχεια η μέριμνα για το κατασκηνωτικό υλικό. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα Προσκοπικά Κέντρα που βρίσκονται σε μέρη που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση διακόπτουν αμέσως τη λειτουργία τους. 

Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται στις δράσεις των Προσκοπικών Τμημάτων, ανεξαρτήτως τόπου πραγματοποίησης, οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά (ενδεικτικά χρήση μικρών ή μεγάλων εστιών μαγειρέματος με φιάλες υγραερίου σε υπαίθριους χώρους, χρήση λαμπών πετρελαίου ή υγραερίου, άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο κ.ο.κ.).

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία οι Περιφερειακοί Έφοροι και οι Αρχηγοί Κατασκηνώσεων/Μ.Δ.Υ./Ταξιδιών μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο κ. Κωνσταντίνο Βεργίτση (6946508278) ή τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Αθανάσιο Ευσταθίου (6936117147).

Ελπίζουμε σύντομα να αφήσουμε πίσω μας και αυτόν τον εφιάλτη που έχει αφήσει τεράστιες πληγές στις περιουσίες συνανθρώπων μας και το περιβάλλον. Σήμερα η ανάγκη για μια εκπαιδευτική Κίνηση που μπορεί να οικοδομεί περιβαλλοντική συνείδηση στα παιδιά, τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας είναι πιο έκδηλη από ποτέ. Η Προσκοπική Κίνηση τόσο μετά τη πανδημία όσο και μετά από αυτή τη πρωτοφανή περιβαλλοντική καταστροφή πρέπει να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στη κοινωνία που επουλώνει τις πληγές της και είναι υποχρεωμένη να εργαστεί για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο   www.scouts4sdgs.gr.  
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59_2021.pdf