ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 05/08/2021

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΑΠΗΤΙΔΗ

π. Περιφερειακού Εφόρου Δωδεκανήσου και 

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ.pdf