ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 04/08/2021

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΜΑΙΡΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ

Τακτικού Μέλους της Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. 

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας της
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπόντος


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΑΙΡΗ ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ.pdf