ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 03/08/2021

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΖΟΛΑ

π. Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π.,

π. Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π.,

π. Γενικού Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π.,

π. Οικονομικού Σύμβουλου Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π.,

π. Επίτιμου Αρχηγού Εκπαιδευτή,

Τακτικού Μέλους της Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. και

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΖΟΛΑΣ.pdf