Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/07/2021
A/A: 54 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2021, ενέκρινε ορισμένες τροποποιήσεις του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων. 

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:

  • Διακρίνονται ευκρινέστερα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 μέτρα αντιμετώπισης παραπτωμάτων σε αναλογία με τα προβλεπόμενα για τα ενήλικα στελέχη στον Κανονισμό Διοίκησης προκειμένου να υφίσταται ενιαία διοικητική φιλοσοφία.
  • Διαγράφονται τα σημεία 7 και 8 του Άρθρου 15 που αποτέλεσαν μεταβατικές διατάξεις προηγούμενης αναθεώρησης οι οποίες υλοποιήθηκαν.

Με τις παραπάνω τροποποιήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη διαρκή του βούληση για ένα σύγχρονο, διαυγές και δίκαιο κανονιστικό πλαίσιο στο Σ.Ε.Π.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 54_2021.pdf