Αναγνώριση «Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/07/2021
A/A: 9 / 2021

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Η Σταυρούλα Κατσαντώνη από το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ξάνθης ονομάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων:

Πρόσκοπος του Κόσμου-Scout of the World.

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να δώσει την ευκαιρία στους νέους και νέες να έρθουν σε επαφή με θέματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το περιβάλλον, η κοινοτική ανάπτυξη και η ειρήνη και να αποκτήσουν τις γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και συμπεριφορές που αρμόζουν στον πολίτη του κόσμου.

Για την υλοποίηση του απατούνται δύο στάδια: η Ανακάλυψη Προσκόπου του Κόσμου και η Εθελοντική Υπηρεσία Προσκόπου του Κόσμου και η απονομή της διάκρισης αυτής θα γίνει σε ειδική τελετή. 

Σταυρούλα σε συγχαίρω για την ολοκλήρωση της προσπάθειας σου, πρωτίστως όμως διότι έκανες πράξη την Αποστολή της Προσκοπικής Κίνησης συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9_2021.pdf