Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 13/06/2021
A/A: 49 / 2021

Ανακοίνωση

Αγαπητά Μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων,

Σας γνωρίζουμε ότι η 45η Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνήλθε την 12η Ιουνίου 2021, εξέλεξε από τον πίνακα των 34 υποψηφίων τα 15 τακτικά και τα 4 αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση την 13η Ιουνίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:                                            Γεώργιος Χουρδάκης
Αντιπρόεδρος:                                     Κωνσταντίνος Τάτσης
Αντιπρόεδρος:                                     Παναγιώτης Μανασσής
Γενικός Γραμματέας:                          Ξενοφών Σπιταδάκης
Γενικός Έφορος:                                  Παντελής Προμπονάς
Οικονομικός Σύμβουλος:                   Σταύρος Δημητρόπουλος
Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας:   Θεόδωρος Κεφαλάς
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων:          Ιωάννης Δρης
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων:       Βασιλική Χρυσίνη
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας:              Ιωάννα Τζόβολου
Αναπλ. Γενικός Έφορος:                      Κωνσταντίνος Βεργίτσης
Μέλη:                                                       Ισμήνη Κρεμμύδα, 
                                                                  Ηλίας Λαδάς, 
                                                                  Γεώργιος Λιόντας, 
                                                                  Σωτήριος Στόικος

 

Ως Αναπληρωματικά Μέλη εξελέγησαν κατά σειρά οι κ.κ.:
Εμμανουήλ Απλαδενάκης,
Χρήστος Σταθόπουλος,
Χρήστος Χατζηδιαμαντής και
Μιχαήλ Κατωπόδης.

Με πυξίδα τις Αρχές και αίσθημα ευθύνης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. θα εργαστεί για την πρόοδο του Ελληνικού Προσκοπισμού, έχοντας στραμμένο το βλέμμα του στα παιδιά, τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 49_2021.pdf