Συνεργασία Σ.Ε.Π. με το πρόγραμμα Generation Next του Ιδρύματος Vodafone για την εκπαίδευση STEM

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/06/2021
A/A: 43 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων

H εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) είναι μια παιδαγωγική μέθοδος με κεντρικούς άξονες τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη βιωματική μάθηση. Οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά δεν προσεγγίζονται πλέον ως διακριτά μαθήματα αλλά ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο που βασίζεται σε πρακτικές εφαρμογές και κατ’ επέκταση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και στην ανάπτυξη της κατασκευαστικής ικανότητας. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση STEM είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, εισάγοντας τους μαθητές σε έννοιες όπως η διερεύνηση και η συνεργασία σε ομάδες, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην καλλιέργεια του μαθηματικού τρόπου σκέψης.
Science: Οι επιστήμες παρέχουν τον τρόπο σκέψης, την παρατήρηση και την έρευνα.
Technology: Η τεχνολογία αποτελεί το εργαλείο και τον τρόπο υλοποίησης των ιδεών.
Engineering: Η μηχανική χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό και στην κατασκευή μέσων για την επίλυση των προβλημάτων. 
Mathematics: Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα περιγραφής των εννοιών και των σχέσεων.

Επομένως, η εκπαίδευση STEM ξεχωρίζει από την παραδοσιακή εκπαιδευτική μέθοδο καθώς διδάσκει στους μαθητές την υπολογιστική σκέψη και εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων με εφαρμογές στην καθημερινότητα, βοηθώντας τους να κατακτήσουν στην πορεία βασικές δεξιότητες του αιώνα μας, όπως η κριτική σκέψη και η λογική προσέγγιση, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επικοινωνία.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων σε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου 2018-2027 και σε συνεργασία με το πρόγραμμα Generation Next του Ιδρύματος Vodafone και της ΜΚΟ CsiCo, συμφώνησαν να αναπτύξουν μια στενή συνεργασία με στόχο τη γνωριμία των μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με την εκπαίδευση STEM.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διοργανωθεί εισαγωγικό σεμινάριο / workshop STEM και μετέπειτα θα είναι δυνατή η συμμετοχή Μελών του Σ.Ε.Π. στα STEM LABS τα οποία ξεκινούν τον Σεπτέμβριο του 2021. Το workshop θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου στο χρονικό διάστημα 25-30 Ιουνίου 2021, θα έχει διάρκεια 2,5 ώρες και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων είναι δωρεάν.

Στόχοι του workshop είναι:
η γνωριμία των συμμετεχόντων με την εκπαίδευση STEM,
η γνωριμία με το πρόγραμμα Generation  Next,
η διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου του προγράμματος στο πλαίσιο των προσκοπικών δραστηριοτήτων.

Στο πρώτο μέρος του workshop οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την ιστορία του προγράμματος, τη σημερινή του δομή και την ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία του, καθώς επίσης και να εισαχθούν στη φιλοσοφία της STEM εκπαίδευσης και το κοινό πλαίσιο των αξιών της με τον Προσκοπισμό.

Στο δεύτερο μέρος του workshop οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τη φιλοσοφία της μάθησης στην πράξη (“learning by doing”) και της σχεδιαστικής λογικής (“design thinking”), όπως αυτά εφαρμόζονται στην εκπαίδευση STEM, στο πλαίσιο της επίλυσης προβλημάτων, μέσα από τη δημιουργία μίας αυτοσχέδιας κατασκευής. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να κατασκευάσουν έναν ηλιακό φούρνο με απλά υλικά ενώ παράλληλα θα γνωρίσουν την επιστήμη που πλαισιώνει αυτή την απλή κατασκευή. 

Οφέλη του workshop
Γνωριμία με την εκπαίδευση STEM,
Ανακάλυψη των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών που πηγάζουν από τη διεπιστημονική προσέγγιση της εκπαίδευσης STEM
Τρόποι αξιοποίησης της εκπαίδευσης STEM στο πλαίσιο των προσκοπικών δραστηριοτήτων
Ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες και την ανάγκη μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος
Εξοικείωση με απλές έννοιες της φυσικής όπως η ανάκλαση φωτός, η απορρόφηση και η θερμομόνωση.

Όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το workshop παρακαλείστε να εκδηλώσετε ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον σας στην Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε. ([email protected]) έως τις 15 Ιουνίου 2021. (Περισσότερες πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνος Εφραιμίδης, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε., τηλ. 6945290509). 


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 43_2021.pdf