Οι Πρόσκοποι δημιουργούν app για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/06/2021

Νέο

Οι Έλληνες Πρόσκοποι, υπερήφανοι πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., αφιερώνουν πάνω από 6.500.000 ώρες εθελοντικής εργασίας το χρόνο υλοποιώντας πάνω από 1.200 δράσεις κοινωνικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν συνεισφέρει έμπρακτα περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια ώρες κοινωνικής προσφοράς με στόχο την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για την σημαντικότητα εφαρμογής των Στόχων στην καθημερινότητά της, οι Πρόσκοποι δημιουργούν το πρώτο ελληνικό app αποκλειστικά για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το Scouts4SDGs_app θα είναι διαθέσιμο και για android συσκευές και για ios και μεταφρασμένο σε 75 γλώσσες διαλέκτους και περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τους Στόχους και Υποστόχους καθώς και καλές πρακτικές εφαρμογής τους. Παράλληλα μέσω ενός ευφάνταστου διαδραστικού παιχνιδιού οι χρήστες θα μπορούν να μαθαίνουν-παίζοντας, σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για κάθε Στόχο αλλά και τα προβλήματα που “απαντάει” ο καθένας από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.Η υλοποίηση του θα είναι έτοιμη για download τους επόμενους μήνες και πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone και συγκεκριμένα μέσα από το πρόγραμμα World of Difference,  στο οποίο συμμετέχει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για δεύτερη φορά. 

Οι Πρόσκοποι καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που τους αναλογούν σ αυτή τη Παγκόσμια προσπάθεια και τα 25.000 μέλη της ελληνικής Προσκοπικής Κίνησης είναι υπερήφανοι πρεσβευτές στη δημιουργία ενός καλύτερου Κόσμου.