ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 20/05/2021

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ

Τακτικού Μέλους της Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. 

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

π. Βοηθού Γενικού Εφόρου,

π. Περιφερειακού Εφόρου Σαρωνικού,

π. Επίτιμου Αρχηγού Εκπαιδευτή και 

π. Προέδρου της Κ.Ε.Π.Π.Ε.,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη τουΕπισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ.pdf