Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών SPETSES CLASSIC YACHT REGATTA 2021

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/05/2021
A/A: 35 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. ανακοινώνει και φέτος τη συμμετοχή του Σ.Ε.Π. στον Αγώνα Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.) και που θα διεξαχθεί στο ηρωικό νησί της επανάστασης του 1821, στις πανέμορφες Σπέτσες, στις 25 - 27 Ιουνίου 2021.

Το Σ.Ε.Π. διατηρεί άριστη συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τα Μέλη μας, με την επί σειρά ετών συμμετοχή τους στους αγώνες των Σπετσών, της Κέρκυρας αλλά και της Σύρου και της Πάρου στο παρελθόν, έχουν κατακτήσει εκτός από κύπελλα και επιτυχίες, τα θερμότερα σχόλια των διοργανωτών, της τοπικής κοινωνίας, των αρχών του τόπου και των πληρωμάτων των άλλων παραδοσιακών σκαφών.

Περαιτέρω, αξίζει ιδιαίτερη μνεία στα θετικά συναισθήματα όλων όσων συμμετέχουν στους αγώνες αυτά τα χρόνια, αναπτύσσοντας όχι μόνο τις ναυτοπροσκοπικές δεξιότητες, αλλά αποκτώντας και πλούσια βιώματα και εμπειρίες και δημιουργώντας δυνατές σχέσεις.

Η ΠΑΡΟΥΣIΑ ΜΑΣ ΣΤΟ SCYR 2021
Τα Ναυτοπροσκοπικά Σκάφη θα πρέπει να είναι αρματωμένα σωστά και να φέρουν όλα το Διακριτικό Σήμα Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους (στην αντένα της μεγίστης οι φαλαινίδες και στο δεξιό ξάρτι τα μονοκάταρτα σκάφη). Επίσης, θα πρέπει να φέρουν την Ελληνική Σημαία στην πρύμνη του σκάφους. Η παρουσία μας ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να δηλώνεται με πλήρη προσκοπική στολή ή ευπρεπή στολή πληρώματος με προσκοπικό μαντήλι (καθότι στους αγώνες προβλέπεται και έπαθλο καλύτερης εμφάνισης). Ας πλημμυρίσουμε τα νησιά μας με προσκοπικά μαντήλια, γέλια και παρεΐστικη διάθεση και ας το αποτυπώσουμε σε κάθε φωτογραφία που θα προβληθεί!

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα οφείλουν να έχουν λάβει γνώση και να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν στον COVID-19 και έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, τις αθλητικές αρχές και την οργανωτική αρχή. Οι σχετικές οδηγίες θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.spetsesclassicregatta.gr, όπως επίσης βασικές οδηγίες αναφέρονται στην προκήρυξη του Αγώνα, η οποία και επισυνάπτεται.

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΛΕΜΒΩΝ (δηλώσεις μέχρι 28 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00)
Τα πληρώματα των λέμβων θα αποτελούνται από Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. (Βαθμοφόρους & Μέλη Προσκοπικών Δικτύων), δίνοντας την ευκαιρία στα Μέλη μας να χαρούν τη φυσιογνωσία των παραδοσιακών αγώνων και τη ναυτοπροσκοπική παρέα. Εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ενταχθεί σε πλήρωμα, μπορούν να δηλώσουν το ατομικό ενδιαφέρον τους και να φιλοξενηθούν σε άλλα πληρώματα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, δηλώνοντας την πρόθεσή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr μέχρι τις 28.5.2021, αναφέροντας στοιχεία επικοινωνίας, ναυτοπροσκοπική εμπειρία και καθήκοντα στο Σ.Ε.Π.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΕΜΒΩΝ (δηλώσεις μέχρι 28 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00)
Η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να οργανωθεί και φέτος η μεταφορά των Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων ομαδικά, με χαμηλό κόστος, λόγω της ομαδικής φόρτωσης και με τη διάθεση υποστήριξης από τον Ν.Ο.Ε. Το Σ.Ε.Π. θα επιδοτήσει μέρος της δαπάνης μεταφοράς και του κόστους συμμετοχής των λέμβων στον αγώνα καθώς και την πλήρη κάλυψη της ασφάλισης της μεταφοράς και της συμμετοχής των λέμβων στον αγώνα. Διευκρινίζεται ότι ανάλογα με τις συμμετοχές και την απόσταση της μεταφοράς των λέμβων, μέρος του κόστους θα χρειαστεί να αναληφθεί από κάθε Προσκοπικό Σύστημα που θα συμμετάσχει στον αγώνα.

Προκειμένου να καθοριστεί το τελικό ύψους της συμμετοχής ανά λέμβο, παρακαλούμε να προβείτε στη δήλωση συμμετοχής έγκαιρα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 28.5.2021.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούνται τα Προσκοπικά Συστήματα που διαθέτουν Ναυτοπροσκοπικά Σκάφη και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον αγώνα, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. (sea.scouts@sep.org.gr) σχετικό μήνυμα με συμπληρωμένο το αρχείο που επισυνάπτεται, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα διακριτικά του σκάφους (όπως Αριθμό Λεμβολογίου – όνομα σκάφους), και επιπλέον την ακριβή σύνθεση των μελών του πληρώματος καθώς και τις κενές θέσεις πληρώματος ανά σκάφος, το αργότερο μέχρι 28.5.2021 ώστε να δοθούν στη συνέχεια λεπτομερείς οδηγίες. 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ
Με μέριμνα της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. γίνονται προσπάθειες εύρεσης χώρων διαμονής στο νησί των Σπετσών και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Επισημαίνεται ότι οι λέμβοι του Σ.Ε.Π. έχουν υποχρεώσεις που ορίζονται από τον ΓΚΛ 20 και τον νεότερο ΓΚΛ 53 και αναφέρονται με σαφήνεια στον Κανονισμό Ασφάλειας Πλου Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων, τις οποίες οφείλουμε να τηρούμε. Όσες λέμβοι θα συμμετάσχουν στους Αγώνες πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας σε ισχύ, που περιλαμβάνει Βεβαίωση Ναυπηγού Μηχανικού, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με επέκταση για τους αγώνες αυτούς (με μέριμνα της Κεντρικής Διοίκησης), καθώς και τις τυπικές και ουσιαστικές σημάνσεις, εφόδια, ενώ, σύμφωνα με την προκήρυξη του αγώνα, θα πρέπει να φέρουν και συσκευή VHF.

Τέλος, όλα τα Σκάφη θα πρέπει να έχουν καταμετρηθεί από τον καταμετρητή του αγώνα σε συνεργασία με την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καταμέτρησης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr ώστε να κινηθούμε ορθά, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη του αγώνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την προκήρυξη του αγώνα, μπορείτε να ανατρέξετε και στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα www.spetsesclassicregatta.gr.

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Στην προκήρυξη του αγώνα υπάρχει η υποχρέωση της αποστολής δήλωσης συμμετοχής με καταληκτικές ημερομηνίες. Τη δήλωση αυτή συμπληρώνοντάς την θα πρέπει να την αποστείλετε στη διοργάνωση (ηλεκτρονικές διευθύνσεις: noeanna2003@gmail.com & sailing@ycr.gr) και να την κοινοποιήσετε υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr, για αυτό παρακαλούμε να είστε τυπικοί στη συμπλήρωση και αποστολή της. Μαζί με τη συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αποστείλετε και πρόσφατη έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία του σκάφους. 

Οι παραδοσιακές μας Λέμβοι που στολίζουν μοναδικά τον θαλάσσιο στίβο στον γραφικό όρμο μπροστά στον τόπο διεξαγωγής της Regatta, που όλοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, με τα πληρώματα των Προσκόπων μας, οι οποίοι με ζωντάνια και ναυτοσύνη δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ας διεκδικήσουν και φέτος ανεπανάληπτες εμπειρίες σε στεριά και θάλασσα με τις αρχές που μας διέπουν και το ευγενές πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι!

Καλή επιτυχία!Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 35_2021.pdf
ΑΝ.35_entry form.docx
ΑΝ.35_Scyr_2021_nor_gr.pdf