Πραγματοποίηση 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 17/05/2021
A/A: 34 / 2021

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2021, αποφάσισε τη σύγκληση της 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021.

Η απόκλιση της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης από τα οριζόμενα στις διατάξεις του Οργανισμού Σ.Ε.Π., είναι σύννομη σύμφωνα με τη πρόβλεψη του άρθρου 90 του ν. 4790/2021 και κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ορθή (τεχνικά και φορολογικά) ολοκλήρωση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, καθώς και την απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ελέγχων από τον Ορκωτό Ελεγκτή και την Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19, την αδυναμία πρόβλεψης τυχόν περιοριστικών μέτρων που μπορεί να ισχύουν την ημέρα της συνεδρίασης, την ανάγκη διασφάλισης της υγείας των Μελών της Γενικής Συνέλευσης και την πρόθεση να διευκολυνθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή Μελών, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Παράλληλα, θα ληφθούν όλα τα πρόσφορα οργανωτικά μέτρα για την υποστήριξη και διευκόλυνση των Μελών, που πιθανώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων που θα απαιτηθούν για τη συμμετοχή τους. Αναλυτικές οδηγίες για το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί στη τηλεδιάσκεψη, τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι ψηφοφορίες και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν έγκαιρα, για την βέλτιστη προετοιμασία της συνέλευσης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Σ.Ε.Π., δικαίωμα συμμετοχής στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα Μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Δεν θα είναι δυνατή τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμετοχή αποκλειστικά των Μελών που θα είναι ταμειακώς εντάξει, παρακαλούνται όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομή Μέλους Γενικής Συνέλευσης €15,00 και ετήσια συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 2020-2021 €25,00) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία κατάθεσης). Σημειώνεται ότι, η καταβολή της ετήσιας συνδρομής Μέλους Σ.Ε.Π. 2020-2021 (€25,00) γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της Απογραφής (Εγκύκλιος Γ.Ε. 12/29.7.2020) και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής Μέλους Γενικής Συνέλευσης (€15,00) γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό 362-00-2002-004878 της ALPHABANK (IBAN: GR02 0140 3620 3620 0200 2004 878), αναγράφοντας στην αιτιολογία «45 ΓΣ – Ονοματεπώνυμο».


Αγαπητά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης,

Για περισσότερο από ένα χρόνο, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και συλλογικά ως Σ.Ε.Π. κληθήκαμε να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία πρωτόγνωρες προκλήσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι, με τη δυναμική μιας Κίνησης για τη νεολαία και με οδηγό το Προσκοπικό πνεύμα θα εργαστούμε όλοι εντατικά και θα εξασφαλίσουμε την άψογη διεξαγωγή της Γενικής μας Συνέλευσης και την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Σ.Ε.Π., η οποία θα οδηγήσει την Κίνηση στην μετά-covid εποχή.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 34_2021.pdf