ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 13/05/2021

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ

π. Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π.,

π. Εφόρου Περιοχής Μακεδονίας – Θράκης,

π. Περιφερειακού Εφόρου Θεσσαλονίκης,

π. Επίτιμου Αρχηγού Εκπαιδευτή,

Τακτικού Μέλους της Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. και

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ.pdf