Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/04/2021
A/A: 29 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Φαδάκης

Αθανάσιος

98035799

Αρχηγός 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων

Σκοπέλου, Π.Ε. Μαγνησίας


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Καργιώτης

Αθανάσιος

98051122

Αρχηγός Ομάδας Προσκόπων 1ου Συστήματος

Προσκόπων Ιεράπετρας, Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης

Εξαδάχτυλος

Θεόδωρος

2010809

Αρχηγός 3ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων

Μηχανιώνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29_2021.pdf