Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2017

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/05/2017
A/A: 57 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Σας γνωρίζουμε ότι η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 στη Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή.

Για να συμμετάσχει ένας/μία Ανιχνευτής/τρια στη Διαδικασία Ανάδειξης, θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει ιεραρχικά στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε., μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, τα συνημμένα έντυπα, φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας, καθώς και αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης ποσού € 70,00 (το κόστος συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης) στον τραπεζικό λογαριασμό 362-002002-004878 της ALPHABANK (IBAN: GR02 0140 3620 3620 0200 2004 878). Στην απόδειξη κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σαν αιτιολογία η φράση «ΕΘΝ-17» και το ΕΠΩΝΥΜΟ του/της Ανιχνευτή/τριας. Αιτήσεις πέραν της 17ης Ιουλίου 2017 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων είναι:

 

1. ΗΛΙΚΙΑ

Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γεννηθεί μετά τις 31.12.1998 και να έχει συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις της Κοινότητας του/της. Στον/στην υποψήφιο/α ΔΕΝ πρέπει να έχει χορηγηθεί ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ.

2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

    ΔΑΦΝΗΣ

Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος του ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ.

 

 

 Όσοι από τους/τις Ανιχνευτές/τριες κριθούν ότι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα κληθούν από την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. να συμμετάσχουν στην Διαδικασία Ανάδειξης. Ειδικά για τους Απόδημους Ανιχνευτές/τριες η Διαδικασία Ανάδειξης θα γίνει με ευθύνη του Περιφερειακού τους Εφόρου και μετά από συνεννόηση με την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Ανάδειξης οι Ανιχνευτές/τριες θα πρέπει να παρουσιάσουν τη ζωή τους στην Κοινότητα, σε μια σύντομη ατομική παρουσίαση που δεν θα υπερβαίνει τα 5’. Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες από την ίδια Κοινότητα Ανιχνευτών, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι η παρουσίαση ομαδικών δραστηριοτήτων θα γίνει ατομικά.

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Προσκοπικών Κλάδων (τεύχος Γ, μέρος 3ο) ορίζεται 5μελής Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2017, η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: 

·        Διοματάρη Κωνσταντίνο, Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.

·        Μούρτζο Γιώργο, Αν. Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.

·        Ζακυνθινό Αντώνιο, Αν. Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.

·        Μαρούδα Σωτήριο, Υπ. Συστήματος 26ου Αμπελοκήπων

·        Παπαδόπουλο Σταύρο, Έφ. Κλάδου Ανιχνευτών Π.Ε. Θεσσαλονίκης 


Η ανωτέρω επιτροπή έχει την ευθύνη της πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους και την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Κλάδου Ανιχνευτών.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
-Επιστολή Εφόρου Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. – Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
-Έντυπο ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ
-Έντυπο ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ / ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ
-Έντυπο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
-ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ από ΣΕΝΑ

Ηλεκτρονικήσυμπλήρωση πρότασης:

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 57_2017.pdf
ΑΝ.57_1_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ 2017.pdf
ΑΝ.57_2_ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ 2017.doc
ΑΝ.57_3_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ 2017.pdf
ΑΝ.57_4_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017.doc
ΑΝ.57_5_ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ 2017.doc