ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 16/04/2021

Περίληψη πρακτικών ΔΣ


ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 20.7.2020 έως 23.12.2020Πρακτικό 11/20.07.2020
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση Πρόσκλησης 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 90/7.8.2020)
Έγκριση αναστολής λειτουργίας Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Εγκύκλιος: 13/7.8.2020)
Έγκριση Διαγραφής Μέλους από τα Μητρώα του Σ.Ε.Π.
Τροποποίηση ανταποδοτικών ωφελημάτων Κλιμακίων για την ανάπτυξη της προσκοπικής χρονιάς 2019-2020 (Εγκύκλιος: 11/28.7.2020)
Καθορισμός Συνδρομής Μέλους για την προσκοπική χρονιά 2020 – 2021  (Εγκύκλιος: 12/29.7.2020)
Λήψη απόφασης για την επένδυση κεφαλαίου καταπιστεύματος «Δημήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος»
Λήψη απόφασης για την κατάθεση πρότασης χωροθέτησης του κτηρίου Β1-20 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου
Έγκριση περιεχομένου αναθεωρημένης έκδοσης «Καλωσόρισες στον Προσκοπισμό» (Ανακοίνωση: 111/12.11.2020)
Έγκριση σύμβασης δικαιόχρησης χώρων του Π.Κ. ΠΥ-ΒΑ
Καταχώρηση στο Σ.Ε.Π. URLs με ονομασία λέξεις που προστατεύονται από την νομοθεσία
Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού δικαιόχρησης πρατηρίου νομού Μαγνησίας
Έγκριση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την ανέγερση οικοδομής για τη στέγαση του 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Χανίων


Πρακτικό 12/05.08.2020
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης  (Ανακοίνωση: 90/7.8.2020)


Πρακτικό 13/07.09.2020
Λήψη απόφασης μετάθεσης ημερομηνίας σύγκλησης της 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη 2019 – Η.Π.Α.
Λήψη απόφασης για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εισπράξεων συνδρομών των μελών Σ.Ε.Π. με χρήση «κωδικού πληρωμής», μέσω των Διατραπεζικών Υπηρεσιών Εισπράξεων
Λήψη απόφασης για τη διακοπή των προγραμμάτων Βιωματικής Εκπαίδευσης από το Σ.Ε.Π. για τη σχολική χρονιά 2020-2021


Πρακτικό 14/28.09.2020
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση νέας Πρόσκλησης 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Οικονομικός Απολογισμός 2019 – Έκθεση Οικονομικού Συμβούλου
Έγκριση Προϋπολογισμού 2021
Εκταμίευση ποσού από τον ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK
Έγκριση Προϋπολογισμού 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 100/1.10.2020)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (Εγκύκλιος: 14/01.10.2020)
Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2021 & 2022 (Εγκύκλιος: 15/01.10.2020)
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του κατασκηνωτικού χώρου στη νησίδα Βίδο Κέρκυρας
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αίθουσας στις εργατικές πολυκατοικίες «Φλέμινγκ» του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη 
Λήψη απόφασης για την κατάθεση πρότασης ανανέωσης της παραχώρησης χρήσης του Π.Κ. Σουνίου
Τροποποιήσεις στη διαδικασία διεξαγωγής της Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και Αντίστοιχες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 15/03.10.2020
Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019


Πρακτικό 16/22.10.2020
Ενημέρωση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τη χρήση 2019
Οικονομικός Απολογισμός 2019 – Έκθεση Οικονομικού Συμβούλου
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 107/3.11.2020)
Χορήγηση Εκπαιδευτικών Εντολών σε Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 108/3.11.2020)
Επιστροφή πλεονάσματος Οικονομικού Απολογισμού του 24ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορη
Πρόσληψη εποχιακού υπαλλήλου Προσκοπικού Πρατηρίου, μερικής απασχόλησης


Πρακτικό 17/30.10.2020
Πρόταση Δ.Σ. για εκλογή Προεδρείου 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. και μελών Εφορευτικής Επιτροπής
Πρόσληψη υπαλλήλου μερικής απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Προσκοπικό Πρατήριο – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 648/2020
Λύση Σύμβασης Έμμισθης Εντολής δικηγόρου κ. Εμμανουήλ Τσαγκαράκη 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 107/3.11.2020)


Πρακτικό 18/17.11.2020
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση διαδικασίας ανάδειξης Μελών Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονική ψηφοφορία (Εγκύκλιος: 18/18.11.2020)
Έγκριση διαδικασίας ανάδειξης Περιφερειακών Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων με ηλεκτρονική ψηφοφορία (Εγκύκλιος: 17/17.11.2020)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 116/24.11.2020)
Έγκριση αναστολής λειτουργίας Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Εγκύκλιος: 19/24.11.2020)
Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δικηγόρου (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 119_11.02.2021)
Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 586/2020 
Έγκριση άσκησης αγωγής κατά του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 
Έγκριση εκδίκασης αγωγής κατά του Δήμου Χανίων αναφορικά με το ακίνητο που στεγάζει το 4ο Σ.Ν/Π. Σούδας
Συμπλήρωση σύνθεσης Επιτροπής Νομικής Υποστήριξης 


Πρακτικό 19/25.11.2020
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 120/8.12.2020)
Συζήτηση για τις ενέργειες του Σ.Ε.Π. αναφορικά με το περιεχόμενο της τηλεοπτικής σειράς "Τα καλύτερά μας χρόνια" που προβάλλεται από την Ε.Ρ.Τ. και την εικόνα που δημιουργείται για την Προσκοπική Κίνηση στην Ελλάδα κατά την περίοδο της δικτατορίας


Πρακτικό 20/07.12.2020
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 120/8.12.2020)


Πρακτικό 21/17.12.2020
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Prince’s Trust International
Ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών ανάδειξης των Μελών Γ.Σ. από τις Περιφερειακές Εφορείες
Ενημέρωση για την πορεία εργασιών στο Π.Κ. Πυργάκι Αιγίου
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού του επιδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής – Π.Ο.Δ.Α.Ζ.»
Παράδοση ειδών Προσκοπικής Στολής
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 122/24.12.2020)
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 22/23.12.2020
Τροποποίηση Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων (Ανακοίνωση: 4/12.1.2021)
Λήψη απόφασης για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της απογραφής 2020-2021
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 122/24.12.2020)
Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος VODAFONE-World of Difference
Έγκριση παράτασης σύμβασης εργασίας στελέχους της Κεντρικής Διοίκησης  
Οικονομική Ενημέρωση
Χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής σε Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 3/11.1.2021)Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020.pdf