Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού σκέλους του προγράμματος «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/03/2021
A/A: 26 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Περιβάλλοντος


Με πρωτοβουλία της Εφορείας Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος Γ.Ε., μετά από δύο χρόνια μελέτης, εκπαιδεύσεων, παρουσιάσεων, συγκέντρωσης εξοπλισμού και κοπιαστικών προσπαθειών, ολοκληρώθηκε το έργο για τη δημιουργία της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής, που χρηματοδότησε το Πράσινο Ταμείο.

Κύριος στόχος του έργου ήταν η οργάνωση και ανάπτυξη μιας Ομάδας Διάσωσης της Άγριας Ζωής μέσα από τις δομές του Σ.Ε.Π. σε όλη την επικράτεια και παράλληλα η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών του Σ.Ε.Π. και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τις ανάγκες προστασίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα και τις δυνατότητες θετικής επέμβασης.

Μέσα στις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας, 270 Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. εκπαιδεύτηκαν στη διάσωση της άγριας πανίδας του τόπου μας και αποτελούν το πρώτο εθνικό δίκτυο εθελοντών διασωστών της άγριας πανίδας στη χώρα μας, με δράση σε τουλάχιστον 100 διαφορετικά σημεία.

Έτσι πετύχαμε:
  • Την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ των Ενηλίκων Μελών μας.
  • Την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους 270 συμμετέχοντες, ώστε να αναλαμβάνουν δράση ως Διασώστες Άγριας Ζωής.
  • Τη σύνδεση και την εναρμόνιση του προγράμματος με τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις που συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Την αύξηση των δυνατοτήτων διάσωσης, σε επίπεδο τεχνικών και υλικών μέσων και επιχειρησιακών διαδικασιών.
  • Τη βελτιστοποίηση και αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτών, μέσω της στενής συνεργασίας για την περίθαλψη και επανένταξη των διασωσμένων άγριων ζώων (ΑΡΙΩΝ, ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΔΡΑΣΗ για την ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ, Mom).
  • Την προβολή, πληροφόρηση και συμμετοχική διαδικασία των κοινωνικών φορέων, του κοινού και των πολιτών για την ποιότητα ζωής και για την αξία της προληπτικής δράσης υπέρ της Άγριας Ζωής (wildlife).
  • Την ουσιαστική και αθροιστική ανάπτυξη των ικανοτήτων του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. και των συνεργαζόμενων οργανισμών, μέσω της μεγιστοποίησης της αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ανθρώπινων πόρων του.

Οι Διασώστες, μέλη της Π.Ο.Δ.Α.Ζ., είναι έτοιμοι να επέμβουν για τη διάσωση της άγριας πανίδας, εξοπλισμένοι με το “field rescue kit” ή το “city rescue kit”, συντονίζονται από την Εφορεία Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος Γ.Ε. και φέρουν στο δεξιό μέρος της στολής τους το διακριτικό σήμα της ομάδας. Συγχρόνως, μέσα από την ιστοσελίδα www.wildliferescuescout.gr δίνεται εξειδικευμένη πληροφόρηση για το έργο της Π.Ο.Δ.Α.Ζ. και λειτουργεί το δίκτυο διασωστών, το οποίο έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν όλες οι οργανώσεις που παρέχουν περίθαλψη άγριας πανίδας στην Ελλάδα.

Η προάσπιση και διάσωση της Άγριας Ζωής αποτελεί άλλη μια προσπάθεια των Ελλήνων Προσκόπων στο πλαίσιο εθελοντικής δέσμευσής τους για έμπρακτη εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μέχρι σήμερα, έχουν διασωθεί δεκάδες ζώα της ελληνικής πανίδας στα 100 σημεία που δραστηριοποιείται η Π.Ο.Δ.Α.Ζ. και μάλιστα, μερικά από αυτά έχουν ήδη θεραπευτεί και αφεθεί ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, τα οφέλη είναι σημαντικά και για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες αυξάνουν μέσω της εθελοντικής πρωτοβουλίας τις δυνατότητες περίθαλψης και διάσωσης ενώ έχουν ευαισθητοποιήσει δεκάδες πολίτες για δικτύωσή τους σε μια «γέφυρα ζωής» για τα άγρια ζώα.

Με την ευκαιρία της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού σκέλους του προγράμματος «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής», αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα στελέχη και τα μέλη της ομάδας εργασίας της Εφορείας Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος Γ.Ε., κ.κ. Θεόδωρο Μπένο – Πάλμερ, Ίππαρχο Στάβαρη, Αθηνά Τσεκούρα, Άννα Λάτσιου, για τον επιμελή και άρτιο συντονισμό της όλης προσπάθειας, η οποία απέσπασε τα ιδιαιτέρως θετικά σχόλια όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και του Πράσινου Ταμείου.

Εύχομαι τα μέλη μας - οι Διασώστες Άγριας Ζωής - να επιτελέσουν το έργο τους με τα ιδανικά που διακρίνουν τους Έλληνες Προσκόπους.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26_2021.pdf