ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/03/2021

Ψήφισμα

ΨΗ Φ Ι Σ Μ Α 


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 

του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 


ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ


π. Αρχηγού του 15ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών,


π. Αρχηγού του 1ου Συστήματος Προσκόπων Λονδίνου


α π ο φ ά σ ι σ ε 


- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του

- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


 


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ.pdf