Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 12/03/2021
A/A: 19 / 2021

Ανακοίνωση

Στους συνημμένους πίνακες παρατίθεται η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», μετά την εγγραφή κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27.2.2021, των αναδειχθέντων Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. για τη διετία 2021-2022 στο μητρώο των Μελών της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (ΠΔ 71/12.5.2014) και τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. διαδικασία.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι κατά τη συνεδρίασή του στις 29.6.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέγραψε σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1Αβ του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. τον Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π. κ. Χριστόφορο Μητρομάρα και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1Αγ του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Νικόλαο Καραΐσκο, Νικόλαο Μάστορα Γκουλεμά, Κωνσταντίνο Πατινιωτάκη και Νικόλαο Χαλιάσο, οι οποίοι έχουν διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά ή αναπληρωματικά, για τουλάχιστον επτά (7) έτη, στα Τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19_2021.pdf