Πίνακας Αναδειχθέντων Μελών Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2021 & 2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/03/2021
A/A: 17 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης, από τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. και τον Κανονισμό Διοίκησης, διαδικασίας ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. ως αιρετών μελών στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ», το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2021, ενέγραψε με βάση τα υποβληθέντα πρακτικά των αντίστοιχων Εφορευτικών Επιτροπών, τους αναδειχθέντες στο Μητρώο των Μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Τα νέα Αναδειχθέντα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης (Βαθμοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π.) για τη διετία 2021-2022, αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες.


Συνημμένα:
- Πίνακας Αναδειχθέντων Βαθμοφόρων
- Πίνακας Αναδειχθέντων Μελών Ε.Κ.Σ.
- Πίνακας Αναδειχθέντων Μελών Ε.Π.ΠΟι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17_2021.pdf