Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 05/03/2021
A/A: 14 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 27ης Φεβρουαρίου 2021, ενέκρινε τη χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής στα ακόλουθα Ενήλικα Στελέχη :

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1

Ατζινά

Ελένη

Π.Ε. Δυτικής Κρήτης

2

Τρουμπή

Μαριάννα

Π.Ε. Θεσσαλονίκης


Στα ανωτέρω Ενήλικα Στελέχη εύχομαι καλή δύναμη για τα επιπλέον καθήκοντα που αναλαμβάνουν, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην Προσκοπική Εκπαίδευση.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14_2021.pdf