Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/02/2021
A/A: 9 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης


Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση στις 28ης Ιανουαρίου 2021, ενέκρινε τη χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής στο ακόλουθο Ενήλικο Στέλεχος:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ


Στο ανωτέρω Ενήλικο Στέλεχος εύχομαι καλή δύναμη για τα επιπλέον καθήκοντα που αναλαμβάνει, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην Προσκοπική Εκπαίδευση.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9_2021.pdf