Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/01/2021
A/A: 4 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2020, ενέκρινε ορισμένες τροποποιήσεις του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων, οι οποίες προτάθηκαν από την Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:
Προστίθεται στους σκοπούς των Ε.Π.Π. η «ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση νέων Προσκοπικών Συστημάτων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Εφορεία». 
Γίνεται εκτενέστερη ανάλυση των καθηκόντων της Ομάδας Συντονισμού της Ε.Π.Π. 
Προστίθεται ως προϋπόθεση εκλογής μέλους στην Ομάδα Συντονισμού της Ε.Π.Π. η κατοχή πτυχίου Εκπαίδευσης Παλαιών Προσκόπων ή Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων κατά το παρελθόν. 
Γίνεται εκτενέστερη ανάλυση των αρμοδιοτήτων της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
Τροποποιείται ο υπολογισμός των αναλογούντων Συνέδρων κάθε Ε.Π.Π. στο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων.
Εισάγονται διευκρινίσεις, εξειδικεύσεις και λεκτικές βελτιώσεις κάποιων διατάξεων.

Με τις παραπάνω τροποποιήσεις, σε συνέχεια προηγούμενων τροποποιήσεων του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων, ευελπιστούμε ότι διευκολύνεται η καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των Ε.Π.Π. και της Κ.Ε.Π.Π.Ε.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4_2021.pdf