ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 26/11/2020

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τακτικού Μέλους της Γ.Σ./Σ.Ε.Π.,

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

πρώην Περιφερειακού Εφόρου Σαρωνικού,

πρώην Αρχηγού του Π.Κ. ΠΥΒΑ και

πρώην Εκπαιδευτή

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη τουΕπισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdf