Ομαδικές Επιβραβεύσεις Κοινοτήτων Ανιχνευτών για την προσκοπική χρονιά 2019-2020

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/11/2020
A/A: 115 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Προσκοπικών Κλάδων (Μέρος 3ο – Κλάδος Ανιχνευτών, Άρθρο 6.8), σας γνωρίζουμε την έναρξη της διαδικασίας αποστολής των αιτήσεων σχετικά με τις Ομαδικές Επιβραβεύσεις των Κοινοτήτων Ανιχνευτών για την προσκοπική χρονιά 2019-2020.

Στόχος του Προγράμματος Προόδου είναι η συμβολή του Ανιχνευτή στην επιτυχία των ομαδικών δράσεων της Κοινότητας Ανιχνευτών. Ο σκοπός των Ομαδικών Επιβραβεύσεων είναι η αναγνώριση από τη Γενική Εφορεία της σωστής λειτουργίας και δράσης της Κοινότητας Ανιχνευτών, η οποία εφαρμόζει όλα τα στοιχεία της μεθοδολογίας του Κλάδου Ανιχνευτών. 

Ομαδικές Επιβραβεύσεις απονέμονται στις Κοινότητες Ανιχνευτών οι οποίες πραγματοποίησαν επιτυχώς τις παρακάτω δράσεις, στο πλαίσιο ενός ετήσιου Προγράμματος Δράσεων:
Μεγάλη Δράση Υπαίθρου
Παρουσίαση Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου
Τριήμερη Χειμερινή Εκδρομή
Δράση Προσφοράς

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και πιστοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων των Ομαδικών Επιβραβεύσεων για κάθε Κοινότητα Ανιχνευτών είναι ο Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών ή Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της αντίστοιχης Περιφερειακής Εφορείας. Αφού ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες ομαδικές ενασχολήσεις εντός της προσκοπικής χρονιάς από την Κοινότητα Ανιχνευτών, επιβραβεύεται το Τμήμα με το διακριτικό των «Ομαδικών Επιβραβεύσεων», κατόπιν εισήγησης του Εφόρου Κλάδου Ανιχνευτών ή του Εφόρου Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της Περιφερειακής Εφορείας στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. 

Η Γενική Εφορεία ανακοινώνει κάθε χρόνο τις Κοινότητες Ανιχνευτών που πληρούν τα κριτήρια για να τους απονεμηθεί η Ομαδική Επιβράβευση και οι Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριές τους φέρουν στην Προσκοπική Στολή το αντίστοιχο διακριτικό σήμα.

Ειδικά για την προσκοπική χρονιά 2019-2020, λόγω των περιορισμών που ίσχυσαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον COVID-19, η Ομαδική Επιβράβευση θα απονεμηθεί στις Κοινότητες που πληρούν τουλάχιστον τρία (3) από τα παραπάνω τέσσερα (4) κριτήρια, ενώ ως Μεγάλη Δράση Υπαίθρου θα προσμετρηθεί κάθε θερινή δράση υπαίθρου που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2020.

Οι Αρχηγοί Κοινοτήτων παρακαλούνται να αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα 28.12.2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. (explorers@sep.org.gr), τα εξής: 

Συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση,
Μια φωτογραφία για κάθε μια προϋπόθεση,
Τέσσερις φωτογραφίες από τη Μεγάλη Δράση Υπαίθρου που να δείχνουν Πρωτογενή Έρευνα, Προσφορά, Περιπέτεια μέσω της Ανίχνευσης Φύσης και Ψυχαγωγία στον τόπο που έγινε η Μεγάλη Δράση Υπαίθρου,
Την πρόσκληση της Παρουσίασης της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου και
Τα στοιχεία του Αρχηγού (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και τον αριθμό των Ανιχνευτών της Κοινότητας.

Με επόμενη Ανακοίνωση μετά τη συλλογή των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω, η Γενική Εφορεία θα ανακοινώσει τις Κοινότητες Ανιχνευτών που πληρούν τα κριτήρια για να τους απονεμηθεί Ομαδική Επιβράβευση για την προσκοπική χρονιά 2019-2020 και οι Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριές τους να φέρουν στην Προσκοπική Στολή το αντίστοιχο διακριτικό σήμα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχουμε κίνητρα στους Ανιχνευτές και στις Ανιχνεύτριές μας για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις ομαδικές δράσεις της Κοινότητας Ανιχνευτών, επιτυγχάνοντας έτσι τη συμβολή μέσω αυτών στη βελτίωση των ικανοτήτων τους και στην προαγωγή της συνεργατικότητας και του ομαδικού πνεύματος.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 115_2020.pdf
115_Έντυπο-Ομαδικών-Επιβραβεύσεων.docx