Οδηγός Διοργάνωσης Προσκοπικών Δράσεων «Παίζουμε Ασφαλείς»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/10/2020
A/A: 104 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 97/18.9.2020, παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική έκδοση «Οδηγός Διοργάνωσης Προσκοπικών Δράσεων Παίζουμε Ασφαλείς», στην οποία έχουν ενσωματωθεί όλες οι οδηγίες που έχουν γνωστοποιηθεί με προηγούμενες Ανακοινώσεις για την ασφαλή πραγματοποίηση των προσκοπικών δράσεων.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η εξακολούθηση της πανδημίας του COVID-19 στη χώρα μας επιβάλλει να παραμείνουμε προσεκτικοί και να τηρούμε κατά τη διάρκεια των προσκοπικών δράσεων τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, προστατεύοντας τα μέλη μας, τους εαυτούς μας και τους οικείους μας, όπως εξάλλου ισχύει στα σχολεία, στο εργασιακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Στον συνημμένο Οδηγό, εκτός από τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να διέπουν κάθε προσκοπική δράση, περιλαμβάνονται και ειδικότερες οδηγίες, πρακτικές ιδέες και προτάσεις, που αφορούν σε επιμέρους διαφοροποιήσεις του τρόπου υλοποίησης του Προσκοπικού Προγράμματος των Αγελών Λυκοπούλων, των Ομάδων Προσκόπων, των Κοινοτήτων Ανιχνευτών και των Προσκοπικών Δικτύων, όταν και όπου αυτό απαιτείται προκειμένου να τηρούνται τυχόν περιορισμοί που επιβάλλει η Πολιτεία γενικά ή κατά τόπους. Είναι αυτονόητο ότι κάθε φορά που οι περιορισμοί αυτοί θα αναθεωρούνται από την Πολιτεία, θα δίδονται οι σχετικές νέες οδηγίες.

Για τη συγγραφή του συνημμένου Οδηγού συνεργάστηκαν οι Εφορείες Κλάδων και Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της Γενικής Εφορείας και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί στη Γενική Εφορεία για την παρακολούθηση και προσαρμογή της προσκοπικής δραστηριότητας στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του COVID-19, τους οποίους ευχαριστώ.

Ας κρατήσουμε στον νου μας ότι η τήρηση των οδηγιών αυτών, χωρίς βεβαίως υπερβολές, παρέχει στην παρούσα χρονική συγκυρία όλα τα εχέγγυα για την προστασία των μελών των Τμημάτων και των οικείων τους και για τη διεξαγωγή με ασφάλεια των προσκοπικών δράσεων.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
3 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 104_2020.pdf
ΑΝ.104_Covid_Manual.pdf