Επανέκδοση «Βιβλίου Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους» και νέα έκδοση «Ημερολόγιο Σκάφους»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/10/2020
A/A: 103 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων


Σας γνωρίζουμε ότι επανεκδόθηκε ανανεωμένο το «Βιβλίο Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους», για τη διευκόλυνση της αποτύπωσης και παρακολούθησης των πιστοποιητικών, της συντήρησης και της αποκατάστασης των σοβαρών αβαρειών των ναυτοπροσκοπικών σκαφών.

Σε σχέση με το προηγούμενο βιβλίο, η διαφορά είναι ότι προστέθηκε η «Βεβαίωση Ναυπηγού» (με μέγιστη ισχύ τεσσάρων ετών) καθώς και το ημερολόγιο συντηρήσεων και σοβαρών αβαρειών, ενώ αφαιρέθηκε το συνοπτικό ημερολόγιο πλόων.

Η καταχώρηση των πλόων μπορεί πλέον να γίνεται στο «Ημερολόγιο Σκάφους» που επίσης είναι διαθέσιμο.

Το προηγούμενο «Βιβλίο Αξιοπλοΐας» θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως αρχείο της κάθε ναυτοπροσκοπικής λέμβου ενώ σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η μεταφορά του ισχύοντος Πιστοποιητικού Ετήσιας Αξιοπλοΐας στο νέο «Βιβλίο Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους».

Τα Προσκοπικά Συστήματα που διαθέτουν ναυτοπροσκοπικές λέμβους θα λάβουν από την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. τα εξής:
1. Αδιάβροχη θήκη η οποία θα καλείται «Φάκελος Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους»
2. Ημερολόγιο Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους
3. Βιβλίο Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

Τα παραπάνω θα διατεθούν από την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε., κατόπιν συνεννόησης με τους Εφόρους Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων των Περιφερειακών Εφορειών.

Ο «Φάκελος Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους» θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο σκάφος σε κάθε απόπλου και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έντυπα του σκάφους τα οποία είναι τα εξής:
α. Βιβλίο Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους
β. Βεβαίωση Αξιοπλοΐας Ναυπηγού (η οποία έχει ισχύ 4 χρόνια)
γ. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου
δ. Ημερολόγιο Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους
ε. Πτυχία Κυβερνητών 
στ. Δελτίο Απόπλου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 103_2020.pdf