Παίζουμε… Ασφαλείς

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/10/2020

Νέο

Η νέα Προσκοπική Χρονιά, έχει αρχίσει και τα Προσκοπικά Συστήματα σε 350 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχουν προσαρμόσει το πρόγραμμά τους σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ανάλογα με την Περιφέρεια που δραστηριοποιείται το Προσκοπικό Σύστημα είναι σε ισχύ και άλλες οδηγίες. 

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που δίδει η Πολιτεία για κάθε δραστηριότητα, αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης των προσκοπικών δράσεων τα βασικά σημεία προσοχής δεν διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα όσα ισχύουν από τον Μάιο του 2020 και συνοψίζονται στις εξής γενικές αρχές:
  • Οι προσκοπικές δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται όσο περισσότερο είναι δυνατόν σε εξωτερικούς χώρους και στην ύπαιθρο. Η χρήση κλειστών χώρων θα πρέπει να αποφεύγεται και να γίνεται μόνο αν προκύψει κάποιο απρόοπτο ή όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν την πραγματοποίηση της δράσης σε εξωτερικό χώρο. 
  • Για όσο χρόνο γίνεται χρήση κλειστού χώρου, όλοι οι συμμετέχοντες (ανήλικοι και ενήλικοι) θα πρέπει να φέρουν μη ιατρική μάσκα, να τηρούν κατά το δυνατόν αποστάσεις τουλάχιστον 1 μέτρου, ενώ είναι απαραίτητος ο πολύ καλός αερισμός του χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής ατόμων εντός αυτού. 
  • Συστήνεται η παραμονή στον κλειστό χώρο να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά. Εφόσον είναι αναγκαίο τα παιδιά να μείνουν εντός του κλειστού χώρου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καλό είναι να μεσολαβεί «διάλειμμα» σε ανοιχτό χώρο (π.χ. διακοπή για κάποιο ζωηρό παιχνίδι), κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες δεν θα φέρουν μάσκα. 
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης θα πρέπει να αποφεύγονται χειραψίες μεταξύ των μελών του Τμήματος και με τους γονείς και όπου είναι εφικτό οι συμμετέχοντες να τηρούν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5 μέτρο, ιδίως στις διαδικασίες που παράγονται πολλά αεροσταγονίδια από το στόμα, π.χ. στα τραγούδια, στην απαγγελία Εθνικού Ύμνου στα Τυπικά Έναρξης, στις κραυγές Εξάδων, Ενωμοτιών και Τμημάτων κ.λπ. Ομοίως, θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις βρύσες για νερό ή στον χώρο έξω από τις τουαλέτες. 
  • Τα μέλη να προσέρχονται στη δράση με ένα σακίδιο που θα περιέχει ατομικό παγούρι, 2 μάσκες και ένα μικρό αντισηπτικό, για προσωπική χρήση. 
  • Τα επιμέρους τμήματα των δράσεων θα πρέπει να επιδιώκεται να διεξάγονται σε μικρότερες ομάδες των συμμετεχόντων (π.χ. Εξάδες, Ενωμοτίες), οι οποίες θα διατηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους (ενδεικτικά, η δράση να αποτελείται από 2 ή περισσότερους «σταθμούς» στους οποίους εκ περιτροπής θα περνούν οι Εξάδες ή Ενωμοτίες).
  • Κατά τη διάρκεια των δράσεων θα πρέπει υπάρχει πάντα διαθέσιμο αλκοολούχο διάλυμα και να τηρούνται από όλα τα ανήλικα και τα ενήλικα μέλη του Τμήματος οι απαραίτητοι κανόνες ατομικής υγιεινής αναφορικά με το πλύσιμο των χεριών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected].