ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 08/10/2020

Περίληψη πρακτικών ΔΣ


ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 20.1.2020 έως 29.6.2020


Πρακτικό 1/20.01.2020
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Ορισμός Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων Απονομής του Προσκοπικού Παρασήμου Αργυρού Φοίνικα και του Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 12/7.2.2020)
Έγκριση ειδικού σήματος της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής (Π.Ο.Δ.Α.Ζ.) για την Προσκοπική Στολή
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νέας Περάμου (Εγκύκλιος: 1/7.2.2020)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής σε Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 56/14.5.2020)
Άσκηση Έφεσης κατά Δήμου Πολυγύρου 
Ενημέρωση για το 42ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο και το 14ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων – Ελληνική Αποστολή
Έγκριση προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο Eurojam 2020
Έγκριση προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 16th World Scout Moot – 2021 
Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εξωτερικό Συνεργάτη Επικοινωνίας, Media Relations & Δημοσίων Σχέσεων – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1140/2019
Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Στελέχους Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30/2020
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του αναρριχητικού κέντρου Συκιάς Φωκίδας 
Έγκριση περιεχομένων βιβλίου της Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης με τίτλο «Λόγια Προσευχής»
Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 80_23.7.2019 περί Αποδοχής δωρεάς ακινήτου στο Φλαμπουράρι Ιωαννίνων


Πρακτικό 2/17.02.2020
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση 
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Αποδοχή παραίτησης Τακτικού Μέλους Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Ανασκόπηση έτους 2018-2019 και στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2019-2020
Έγκριση αναθεωρημένου πίνακα Ανάλυσης Κινδύνων του Προσκοπικού Πρατηρίου
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 19/28.2.2020)
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Ιεράπετρας και Ε.Π.Π. 1ου Σ.Π. Τρίπολης (Εγκύκλιος: 2/28.2.2020)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Ενημέρωση για τα πορίσματα του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εκπαιδευτών (Ανακοίνωση: 57/14.5.2020)
Λήψη απόφασης για την αγορά αγροτεμαχίου στον Βολισσό Χίου
Έγκριση προϋπολογισμού 5ου Πανελληνίου Προσκοπικού Τζάμπορη
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλου του Προσκοπικού Πρατηρίου
Συζήτηση για αμοιβές συνεργατών κατά την κατάθεση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους
Συμπληρωματικές εργασίες ανακατασκευής του Π.Κ. Πυργακίου
Υποβολή τροποποιητικών Δηλώσεων προηγούμενων ετών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αποδοχή παραχώρησης διαμερίσματος της Ν. Μ. Πύργου για τις ανάγκες στέγασης της Ε.Π.Π. Ηλείας
Επιδότηση μετακίνησης δύο μελών στο 13th European Scout Agora 2020


Πρακτικό 3/17.03.2020
Εκταμίευση ποσού από τον ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK


Πρακτικό 4/20.03.2020
Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά του Δήμου Σαπών
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση Καταλόγου Προμηθευτών Προσκοπικού Πρατηρίου
Ενημέρωση για τη διαχείριση της κατάστασης με τα επιβληθέντα μέτρα για την αντιμετώπιση της COVID-19
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 32/31.3.2020)
Έγκριση νέου Θυρεού Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Πελοποννήσου
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 2ου Σ.Π. Αλεξανδρούπολης (Εγκύκλιος: 4/31.3.2020)
Αποδοχή δωρεάς φουσκωτού σκάφους
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου του Δήμου Καβάλας
Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης Π.Κ. Αγίου Ανδρέα
Πρακτική άσκηση φοιτητών στο Σ.Ε.Π.
Έγκριση τελικού σχεδίου Νόμου για τον Εθελοντισμό
Ενημέρωση για την εργασία των υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 5/26.03.2020
Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων ενεχυρίασης μισθωμάτων προς την ALPHA BANK


Πρακτικό 6/01.04.2020
Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας των εργαζομένων του Σ.Ε.Π.


Πρακτικό 7/30.04.2020
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Λήψη απόφασης για την ημερομηνία σύγκλησης της 44ης Τακτικής γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 52/12.5.2020)
Λήψη απόφασης για την αγορά Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης
Αναβολή λήψης απόφασης για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης Π.Κ. Αγίου Ανδρέα - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 199/26.3.2020
Λήψης απόφασης για την αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Πρέβεζα
Έγκριση υποβολής πρότασης μικρο-χρηματοδότησης από το European Youth Fund, με θέμα «Οι Πρόσκοποι για την Ισότητα των δύο φύλων»
Υποβολής αίτησης προς το Πράσινο Ταμείο για την παράταση υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» μέχρι 31.12.2020


Πρακτικό 8/27.05.2020
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οικονομική Ενημέρωση
Μνημόνιο Συνεργασίας με Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ε.Μ.Π., Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και «ΜΑΙΝΑΛΟΝ» ΚοινΣΕπ, για τα μονοπάτια του Υμηττού
Κάλυψη διαφοράς αποδοχών προσωπικού των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 90/7.8.2020)
Έγκριση περιεχομένου έκδοσης Σ.Ε.Π. «Οδηγός πρωτογενούς πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και του εκφοβισμού» (Ανακοίνωση: 61/28.5.2020)
Έγκριση περιεχομένου έκδοσης Σ.Ε.Π. «Μίλησε για τον Προσκοπισμό» (Ανακοίνωση: 62/29.5.2020)
Έγκριση ενεργειών υποστήριξης της Κεντρικής Διοίκησης προς την Περιφερειακή Εφορεία Λέσβου
Θερινές κατασκηνώσεις και μεγάλες δράσεις υπαίθρου Τμημάτων
Ετήσιος προγραμματισμός Κ.Ε.Π.Π.Ε. και προτάσεις για τροποποιήσεις στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων


Πρακτικό 9/21.06.2020
Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση θερινών κατασκηνώσεων, μεγάλων δράσεων υπαίθρου και μεγάλων σύνθετων δράσεων - ταξιδιών (Εγκύκλιος: 8/22.6.2020) 


Πρακτικό 10/29.06.2020
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση εγγραφών στις οικονομικές καταστάσεις του φορολογικού έτους 2019
Αποδοχή δωρεάς οικογενείας Κυριακόπουλου εις μνήμη Αικατερίνης Κυριακοπούλου
Έγκριση σύμβασης ετήσιας χορηγίας Vodafone για το πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ
Εκλογή Γενικού Γραμματέα Δ.Σ.
Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Εκλογή 5ου Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ.
Ανακήρυξη Τακτικών Μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» 
Έγκριση περιεχομένων Απολογισμού Έργου Σ.Ε.Π. έτους 2019
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 78/6.7.2020)
Έγκριση περιεχομένου αναθεωρημένης έκδοσης «Προσκοπικό Δίκτυο, η οργάνωση και λειτουργία του» (Ανακοίνωση: 71/30.6.2020)
Έγκριση μετάφρασης της έκδοσης του W.O.S.M. «The Scout Method» (Ανακοίνωση: 76/1.7.2020)
Έγκριση μετάφρασης της έκδοσης του W.O.S.M. «The Essential Characteristics of Scouting» (Ανακοίνωση: 77/1.7.2020)
Έγκριση μετάφρασης των εκδόσεων του W.O.S.M. «Diversity and Inclusion in Scouting Definitions», «Diversity and Inclusion in Scouting Position Paper» και «Guidelines for Diversity and Inclusion in Scouting»
Έγκριση μετάφρασης της έκδοσης του W.O.S.M. «Safe From Harm World Policy»
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - Ανάκληση υπ' αριθμ. 48/30.4.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την υλοποίηση βελτιώσεων και αναβαθμίσεων στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020.pdf