ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 06/10/2020
A/A: 617 / 2020

Πρόσκληση

ΝΕΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
44ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. και τις διατάξεις του άρθρου της 23 του ν. 4712/2020 καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 44η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά και οπτικοακουστικά μέσα, με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «zoom» (https://www.zoom.us), την οποία θα πρέπει όλα τα Μέλη να έχουν εγκαταστήσει εκ των προτέρων στη συσκευή (ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ) μέσω της οποίας θα συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης θα έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στους λοιπούς συμμετέχοντες, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. θα κοινοποιήσει εγκαίρως μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνεδρίαση,  τον διαδικτυακό τόπο στον οποίο θα γίνει η τηλεδιάσκεψη όπως και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθούν οι ψηφοφορίες. Επίσης, το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. θα εκδώσει πρόσθετες οδηγίες με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.    

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, ώρα 11.00.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 4 (α) του Οργανισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτότητα των συμμετεχόντων και η συμμετοχή αποκλειστικά των Μελών της Γενικής Συνέλευσης που είναι ταμειακώς εντάξει, είναι αναγκαίο όλα τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομή Μέλους Γενικής Συνέλευσης € 15,00 και ετήσια συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 2020-2021 € 25,00) έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δε θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση και η συμμετοχή των Μελών της Γενικής Συνέλευσης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση Απολογισμού Έργου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού (αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμός) 2019 μετά των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης και των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021Επισυνάψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΝΕΑ.pdf
Αντίγραφο του ΣΕΠ - EBITDA (earnings before interest tax depreciation and amortization) 2019.pdf
ΣΕΠ - Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 2019 Β6.pdf
ΣΕΠ - Κατάσταση Ισολογισμού 2019 Β5.pdf
ΣΕΠ- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.pdf
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021.pdf
Έκθεση ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Ελέγχου ΣΕΠ για χρήση 2019 _ Υπογεγγραμένη 31.12.2019.pdf
Ενημέρωση Οικονομικού Συμβούλου Διαχειριστικό Έτος 2019.pdf
2019 - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).pdf
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΝΔΕΣΗΣ 44η Τακτική Γενική Συνέλευση.pdf