ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 21/09/2020

Ψήφισμα


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΓΚΑ

Τακτικού Μέλους της Γ.Σ./Σ.Ε.Π.,

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

πρώην Περιφερειακού Εφόρου Ιωαννίνων,

πρώην Εφόρου Κλάδων της Εφορείας Περιοχής Ηπείρου,

πρώην Εφόρου Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής Ηπείρου,

πρώην Εφόρου Περιοχής Βορειοδυτικής Ελλάδας,

πρώην Εφόρου Συνδέσμου με το Σώμα Αλβανών Προσκόπων,

πρώην Αναπληρωτή Εφόρου Περιοχής Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και

Επίτιμου Εκπαιδευτή

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη τουΕπισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ.pdf