Αναβολή Πραγματοποίησης 72ης Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/09/2020
A/A: 96 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων Γ.Ε. 72/30.06.2020, 86/20.7.2020 και 88/6.8.2020, με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι ενόψει των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν με τη συνεχόμενη εμφάνιση κρουσμάτων COVID-19 στην Ελλάδα και λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα που έχει θεσπίσει η πολιτεία και επηρεάζουν πάσης φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό ατόμων, σε συνδυασμό με τις σημαντικές προτεραιότητες των Κρατικών και Τοπικών Αρχών αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας για το επόμενο χρονικό διάστημα, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε την αναβολή της πραγματοποίησης της 72ης Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη των Ιωαννίνων.

Τις επόμενες ημέρες, με μέριμνα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Π., θα επιστραφούν τα ποσά των οικονομικών συμμετοχών που έχουν ήδη κατατεθεί. Προς τούτο, παρακαλούμε να γνωστοποιήστε στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. (κα Δήμητρα Κεφαλά: dkefala@sep.org.gr, τηλ. 2169007247) τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (τράπεζα, αριθμός λογαριασμού IBAN και ονοματεπώνυμο δικαιούχου) στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής. 

Ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. θα διερευνήσει κάθε δυνατότητα για την πραγματοποίηση της Συνάντησης των Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους εντός των επόμενων μηνών, με την ελπίδα ότι η παρούσα δύσκολη κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί και ότι οι εν γένει συνθήκες θα ευνοούν τη διεξαγωγή της.

Ευχαριστώ θερμά την Οργανωτική Επιτροπή και την Περιφερειακή Έφορο Βορειοδυτικής Ελλάδας για την πολύμηνη προσπάθεια που κατέβαλαν για την οργάνωση της Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους και ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να ανταμώσουμε όλοι μαζί, για «να μυρίσουμε καμμένο ξύλο το δείλι, να ξεχωρίσουμε τους ήχους της νυχτιάς στο δάσος, να ακούσουμε το τριζοβόλημα της φωτιάς την αυγή»... Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96_2020.pdf