Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/08/2020
A/A: 13 / 2020

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2020, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου αποφάσισε:

Αναστολή λειτουργίας Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων:
Ένωση Παλαιών Προσκόπων 2ου Συστήματος Προσκόπων Αγίου Δημητρίου, Περιφερειακής Εφορείας Νότιας Αττικής.
Ένωση Παλαιών Προσκόπων 4ου Συστήματος Προσκόπων Αγίου Δημητρίου, Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης.
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Τοπικής Εφορείας Έδεσσας, Περιφερειακής Εφορείας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13_2020.pdf