Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2013 & 2014

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/11/2012
A/A: 10 / 2012

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

Εγκύκλιος 10_ 2012.pdf