Ανταποδοτική επιβράβευση Προσκοπικών Συστημάτων για την Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019-2020

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/07/2020
A/A: 11 / 2020

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Οι έκτακτες καταστάσεις που βιώσαμε με την πανδημία και τα προβλήματα που προέκυψαν από αυτή, είχαν σαν αποτέλεσμα να διακοπούν οι δράσεις των Προσκοπικών Κλιμακίων, να μειωθεί ο αριθμός των κατασκηνώσεων που θα πραγματοποιηθούν φέτος και ευλόγως σε αρκετές περιπτώσεις να εμφανίζεται μείωση της δύναμης των μελών των Προσκοπικών Συστημάτων και των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση που έχουμε περιέλθει και με γνώμονα την υποστήριξη του έργου των Προσκοπικών Συστημάτων και των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2020, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε την τροποποίηση της Εγκυκλίου 7/2019, όσον αφορά στην ανταποδοτική επιβράβευση για την Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019-2020, ώστε να ισχύει ως μοναδικό κριτήριο το Προσκοπικό Σύστημα να έχει επιτύχει αύξηση των μελών κατά 10% τουλάχιστον, σε σχέση με την Απογραφή του για την προσκοπική χρονιά 2018-2019, για να δικαιούται την προβλεπόμενη επιβράβευση της Απογραφής.

Αναφορικά με την επιβράβευση της διατηρισιμότητας της δύναμης των Προσκοπικών Συστημάτων άνω των 100 μελών και την επιβράβευση των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων που εμφανίζουν αύξηση της δύναμής τους σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, καθώς και ως προς τα λοιπά ποσά και τους εναλλακτικούς τρόπους απόδοσης της επιβράβευσης που αναφέρονται στην Εγκύκλιο 7/2019, δεν επέρχονται μεταβολές.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός της ανταποδοτικής επιβράβευσης γίνεται με βάση τα στοιχεία της Απογραφής της προσκοπικής χρονιάς 2019-2020, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2020.

Είμαστε βέβαιοι ότι με την ανωτέρω τροποποίηση βοηθούμε τα Κλιμάκιά μας και πιστεύουμε ότι όλοι οι Αρχηγοί Συστημάτων και Ε.Π.Π. θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθεί έγκαιρα και χωρίς μείωση της δύναμης η Απογραφή της τρέχουσας προσκοπικής χρονιάς 2019-2020.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11_2020.pdf